Ders Adı:Malzeme Fiziği
Ders Kodu:METL 5140
Ders İçeriği (Türkçe):Atomik ve moleküler yapı, kuantum mekaniğine giriş, maddenin parçacık ve dalga modeli, Schröndinger denklemi, katılarda enerji bandları, katılarda elektriksel iletkenlik, (serbest elektron teorisi ve quantum mekaniksel yaklaşım), katılarda termal iletkenlik ve ısı kapasitesi, diyamanyetizma,paramenyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma, Langevin diyamanyetizma ve paramanyetizma teorisi, moleküler alan teorisi, katıların optik özellikleri
Ders İçeriği (İngilizce):Atomic and molecular structure, introduction to quantum mechanic; wave and particle nature of matter, schrödinger wave equation, energy band in solids, electrical conductivity in solids (free electron theory and quantum mechanical consideration), thermal conductivity and heat capacity of solids, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, antiferromagnetism, Langevin theory of diamagnetism and paramagnetisim, molecular field theory, optical properties of solids.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3