Ders Adı:Ölçme, Kontrol ve Kalibrasyon Problemleri
Ders Kodu:METL 5130
Ders İçeriği (Türkçe):Metalurjik proseslerde ölçümü yapılan temel büyüklükler, Ölçüm birimleri ve değer mertebeleri, Ölçmenin temel esasları, Ölçme cihazlarına toplu bakış, Ölçme cihazları ve hatalar, Hatalar ve oluşum kaynakları, Hataların irdelenmesi, Hata etkilerinin azaltılması, Kalibrasyon zorunluluğu ve uygulama esasları, Ağırlık, sıcaklık, yoğunluk, basınç, debi, viskozite, pürüzlülük ve porozite gibi fiziksel büyüklükler ile pH değeri, Bileşim ve konsantrasyon gibi kimyasal büyüklüklerin ölçümünde kullanılan alet ve problar, Bunlarla kurulan ölçüm sistemlerinin temel prensipleri, Standart akış şemaları, veri toplama ve değerlendirme mekanizmaları, Analog ölçüm değerlerinin dijital verilere dönüştürülme teknikleri ve yöntemleri, Regülasyon teknikleri ve proses otomasyonu, Enterferans prensibinden yararlanma ve kalibrasyon olanakları, Kalibrasyona ortam koşullarının etkisi, Kalibrasyonda özel konular ve uygulamaları, Kalibrasyon sistemi, Ölçme ve kalibrasyon laboratuvar ürün akreditasyonu.
Ders İçeriği (İngilizce):Basic quantities which can be measuring in metallurgical process, Measuring units and other ranks, Basic fundimentals of measuring, General look to the measuring devices, Measuring devices and failure, Failures and their sources, Investigation of failures, Decreasing of failure effects, Calibration and fundementals of their applications, Measuring devices and probes which detect phiysical quantities like weight, temperature, density, pressure, flow, viscosity, roughness, porosity and pH values, composition and consantration, Basic principles of measuring systems related with physical quantitiesi, Standard flow charts, Data collecting and assesment mechanisims, Transforming technics and methods of analog data to digital data, Regulation technics and proses automation, Utilization interference princibles and calibration possibilities, Effect of envoiremental conditions to calibration, Special subjects in calibration and their applications, Calibration system, Measuring and calibration labrotary product accreditation
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3