Ders Adı:İleri Döküm Tekniği
Ders Kodu:METL 5050
Ders İçeriği (Türkçe):Sıvı ve katı metaller ve katılaşma. Homojen ve heterojen katılaşma ve tane inceltme. Aşırı soğuma ve yapısal aşırı soğuma, çözünen dağılım katsayısı. Merkez beslenme direnci, metallerin katılaşmasında ısı taşınımı. Besleyici ve yolluk tasarımı. Sıvı metal akışkanlığı ve sıcak yırtılma. Metallerde gazlar ve gaz giderme. Yeni (hibrid) döküm yöntemleri. Bölgesel saflaştırma, kristal büyütme.
Ders İçeriği (İngilizce):Liquids and solids. Homogeneous and heterogeneous nucleations. Solidification and growth of pure metals and different alloys. Distribution coefficient, constitutional undercooling, macrostructure development. Centerline feeding resistance, heat transfer in solidification. Gating and risering of castings. Fluidity and hot tears. Gases in metals. New (hybride) casting methods. Zone refining and crystal growth.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3