Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet Dündar ŞEN
Danışman: Doç. Dr. Orhan KARSLI
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/1/2008
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: t1880
Özet:

      

değerleri incelenerek, Tetis Okyanusunun kalıntıları olduğu düsünülen bu kayaçların

      

Çalısma alanındaki ultramafik kayaçların MgO değerleri SiO2, Al2O3, CaO, V, Sc, Yb

      

klinopiroksen içeriğindeki azalmaya paralel olarak azalma gösterirler.

      

içerikleri %0.27 ila 0.53 arasında değisir ve MnO içerikleri % 0.20’ye ulasmaktadır. Bu

      

0.92) sahiptirler ve ince ayrılım lamelleri seklinde klinopiroksen içermektedirler.

      

sahiptirler. Al2O3 içerikleri 1.47 ila 4.95 arasında değisen genis bir dağılım göstermektedir.

      

arasındadır ve Cr2O3 içerikleri %0.45 – 1.27 arasında değismektedir. Klinopiroksenler ayrıca

      

genelde Al’ca zengindir ve Cr# değerleri 0.18 – 0.56, Mg-numarası değerleri ise 0.5 – 0.79

      

harzburjitlerde, tüketilmis harzburjitlere kıyasla daha yüksektir ve Cr# ile ters bir dağılım

      

olusan kayaçların %5-25 arasında değisen kısmi ergime derecelerine sahip olduklarını

      

yüksek Nadir Toprak Element (NTE) içeriklerine sahiptir ve kondrite göre normallestirilmis

      

sahip kromit yataklarının bulunmaması ve kayaçların mineral kimyası karakteristikleri

      

varılmıstır. Bu kayaçların olusumları incelenir ve yitim tip peridotitleri oldukları kabul

      

görülmektedir.

      

peridotitler, Kısmi ergime derecesi.