Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Seda ÇELLEK
Danışman: Y. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SİNOP-GERZE YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 17/7/2013
Sayfa Sayısı: 271
Tez No: Dt980
Özet:

      

Gerek literatür araştırmaları gerekse arazi çalışmalarıyla bakı, jeoloji, arazi sınıfı, yamaç eğriselliği, eğim, yükseklik, ana yola uzaklık, akarsuya yakınlık ve yapısal unsurlara uzaklık parametrelerinin heyelan duyarlılık haritasının üretiminde etkili olduğu belirlenmiştir. Heyelan duyarlılık haritasının analitik hiyerarşi analizi yöntemi ile hazırlanmasında, heyelan yoğunlukları değerinden yararlanılarak parametre puanları verilmiştir. Heyelan duyarlılık derecelerinin alan ve yüzde dağılımları hesaplanmış ve çalışma alanın yaklaşık % 26’sının heyelan tehditi altında olduğu belirlenmiştir.

      

      

Anahtar Kelimeler : Heyelan duyarlılık haritası, Sinop, Gerze, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Analitik Hiyerarşi.