Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cem YÜCEL
Danışman: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TRABZON-GİRESUN ARASINDAKİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, 40Ar-39Ar JEOKRONOLOJİSİ, PETROKİMYASI, Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 20/6/2013
Sayfa Sayısı: 367
Tez No: Dt965
Özet:

      

      

Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, alkali volkanitler, mineral kimyası, petrokimya, Sr-Nd-Pb izotopları, 40Ar-39Ar yaşlandırması.