Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emre AYDINÇAKIR
Danışman: Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BORÇKA (ARTVİN, KD-TÜRKİYE) YÖRESİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 11/5/2012
Sayfa Sayısı: 150
Tez No: Dt902
Özet:

      

      

Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, Sr-Nd izotop, çarpışma sonrası magmatizma, Borçka (Artvin) volkanitleri, Türkiye