Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nurcihan CERYAN
Danışman: Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Taşönü Kalker Ocağındaki (Trabzon) Kaya Şevleri Duraylılığının Olasılık Yöntemle Analizi ve Kazılabilirlik
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 20/8/2009
Sayfa Sayısı: 186
Tez No: Dt710
Özet:

      

olusmus sevlerin duraylılıgı olasılık yöntemle incelenmistir. Tasönü ocagı Geç

      

kireçtaslarında açılmıstır. Bu ocakta 2005 ve 2006 yıllarında meydana gelen büyük hacimli

      

hukuksal sorunlar ortaya çıkmıstır. Heyelanlardan önce Askale Trabzon Çimento

      

Geriye yönelik analiz sonucunda kırmızı renkli karbonatlı tüflerin ayrısmasıyla

      

kohezyonun 10-60 kPa arasında degistigi belirlenmistir.

      

yapılarak kabul edilebilir yenilme olasılıgı (Pf %)ve güvenilirlik indeksi (b)degerleri elde

      

Heyelanlar sonucu olusmus sevden arkasındaki yamaçlarda gerilme çatlakları

      

duraysız oldukları belirlenmistir. Ayrıca, bu sevlerde su etkisi ortadan kaldırılmıs olsa da

      yenilmelerin meydana gelebilir.

Tasönü kalker ocagında, heyelanla olusmus sevlerdeki gerilme çatlaklarına acil

      

fasiyeste gelismis kayaçlar 1/1000 ölçeginde haritalanmıs, bu haritadaki her birim

      

süreksizlik özellikleri ölçülmüs ve kazılabilirlik degerlendirmesinin Kazılabilirlik ndeksi

      

yapılmıstır. Önerilen tasarım profillerinde genel sev egiminin 30-35 derece basamak

      

Anahtar Kelimeler: Tasönü Kireçtası Ocagı, Düzlemsel Kayma, Geriye Yönelik Analiz,