Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayla Hanedan Nar
Danışman: Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Büyük Yaylâ Obsidiyenlerinin (İkizdere-Rize) Petrografisi, Mineralojisi, Mineral Kimyası ve Jeokimyasal Özellikleri
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 21/11/2008
Sayfa Sayısı: 143
Tez No: Dt663
Özet:

      

BYO’leri çalışma alanında yüzeyleyen magmatik birimlerin en son ürününü temsil ederler. 40Ar/39Ar’na göre yapılan yaş tayininde birimin yaşı 1,7 ± 0,28 my ilâ 2,00 ± 0,24 my arasında değişmektedir. Arazinin görünür temelini İkizdere Granitoyidi tarafından kesilen Geç Kretase yaşlı bazalt, andezit ve bunların piroklastları oluşturur. Granitoyidlerin üzerine uyumsuz olarak sırasıyla bazanit, trakiandezit, felzit (riyolit) ve obsidiyenler gelmektedir.

      

      

Sıcaklıkları, Gaz Geçiş Sıcaklıkları