Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İbrahim Uysal
Danışman: Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 27/12/2007
Sayfa Sayısı: 288
Tez No: Dt618
Özet:

      

jeokimyasal özellikleri ve mineral kimyaları dikkate alınarak Kpir-harzburjit, tüketilmis harzburjit

      

dunitlere göre yüksek Ca, Al ve NTE içeriklerinin yanı sıra Al bakımından daha zengin

      

okyanus açılması esnasında, yaklasık %10’luk bir kısmî ergime sonucu olusan ve

      

ergiyiklerin mantodan ayrılmasıyla geride kalan manto kayaları oldukları düsünülmektedir. Buna

      

daha önceden kısmen tüketilmis Kpir-harzburjitleri tekrar ergitmesiyle olusan ve 187Os/188Os

      

kristallendiren boninit karakterli sulu ergiyiklerin ayrılmasıyla geride kalan manto kalıntıları

      

savunulmaktadır.

      

bollukları 61-1305 ppb arasındadır ve genellikle PPGE (Rh, Pt, Pd)’lere nazaran IPGE (Os, Ir, Ru)

      

rastlanan PGM olarak, değisik miktarlarda Os içeriğine sahip laurit-erliçmanit serisi mineraller

      

için karakteristik olmayan Pt-Fe alasımları da (izoferroplâtin) birincil kapanımlar olarak

      

bünyesinde kapanımlar durumunda olan laurit minerallerini etkilediği ve Ru-oksit fazlarına

      

birincil kapanımlar olarak tespit edilen olivin ve klinopiroksen minerallerinin yanı sıra, amfibol ve

      

itibaren kristallendiğini desteklemektedir.

      

Plâtin Grubu Elementler, Plâtin Grubu Mineraller, Re-Os izotopu