Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ferkan SİPAHİ
Danışman: Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 8/6/2005
Sayfa Sayısı: 252
Tez No: Dt498
Özet:

      

      

      

      

      

Anahtar Kelimeler: Zigana Dağı, Dasit - I, Dasit - II, İlit, Klorit, Hidrotermal Ayrışma, İzokon Yöntemi, Klorit Jeotermometresi, H ve O İzotopları, K - Ar Yaş Analizi