Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Reyhan KARA GÜLBAY
Danışman: Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 26/4/2004
Sayfa Sayısı: 230
Tez No: Dt438
Özet:

      

      

      

      

      

Anahtar Kelimeler : Bitümlü Şeyl, KB Anadolu, TOK, Kerojen, Olgunluk, n-alkan, Biyomarker, GC, GC-MS