Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çiğdem SAYDAM
Danışman: Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 29/3/2002
Sayfa Sayısı: 203
Tez No: Dt339
Özet: