Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Lütfi ALTINKAYNAK
Danışman: Prof. Dr. Salim GENÇ
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 2/11/2001
Sayfa Sayısı: 290
Tez No: Dt322
Özet:

      

      

      

      

      

      

      

Anahtar Kelimeler : Petrografi, Jeokimya, Petroloji, Granitoyid, Ağvanis masifi, Kafemik, Alüminokafemik, Peralümin, Metalümin, Fraksiyonel kristallenme, Metatrondjemit, Hornfels.