Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeol.Yük.Müh Nezihi KÖPRÜBAŞI
Danışman: Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/2/1992
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: 67
Özet: