Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeol.Yük.Müh.Kemal AKDAĞ
Danışman: Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1992
Sayfa Sayısı: 69
Tez No: 65
Özet: