Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeo. Yük. Müh M.Ziya KIRMACI
Danışman: Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU)
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/2/1992
Sayfa Sayısı: 256
Tez No: 64
Özet:

      

      

      

      

      -Rudstone litofasiyesi,

      -Peloidli packstone-wackestone litofasiyesi,

      -Oolitik grainstone ve/veya ooidli grainstonepackstone litofasiyesi,

      

      -Mudstone litofasiyesi,

      -Rudstone-grainstone-gackstone litofasiyesi,

      

      -Dolomi litafasiyesi,

      -Peloidli grainstone-mudstone litofasiyesi,

      

      

      -Ooidli grainstone ve iskelet taneli packstonewackestone litofasiyesi ile grainstone-packstone litofasiyesi,

      -Floatstone litofasiyesi