Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Raif Kandemir
Danışman: Doç.Dr. Cemil Yılmaz
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Gümüşhane Ve Yakın Yörelerindeki Erken-Orta Jura Yaşlı Şenköy Formasyonu’nun Çökel Özellikleri Ve Birikim Koşulları
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 11/6/2004
Sayfa Sayısı: 274
Tez No: 448
Özet: