Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Jeo. Yük. Müh.Kemal TASLI
Danışman: Prof. Dr. İsmet GEDİK
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/10/1990
Sayfa Sayısı: 223
Tez No: 42
Özet:

      

      

      

      A. Archaeosepta basiliensis ara zonu (Kalloviyen - Alt Oksfordiyen)

      

      

      D. Pseudotextulariella salevensis menzil zonu (Valanjiniyen)

      

      E. Pseudotextulariella keciensis menzil zonu (Alt Hotriviyen)