Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Orhan KARSLI
Danışman: Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE)
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 11/2/2002
Sayfa Sayısı: 226
Tez No: 338
Özet: