Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zafer ASLAN
Danışman: Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 11/6/1998
Sayfa Sayısı: 192
Tez No: 218
Özet:

      

Hamurkesen Formasyonu’na ait bazaltik andezit ve bazalt ile Otlukbeli Melanjına ait breşik bazaltlar kalko-alkalen olup jeokimyasal karakterleri okyanus ortası sırtı ve volkanik yay bazaltlarına benzerdir.

      

Metalümin ve kalko-alkalen Sarıhan Granitoyidi, kafemik grubu granitlerdendir. Hibrid bir kaynaktan türeyen ve fraksiyonel kristallenme ile gelişen granitoyid, magma zorlaması şeklinde yerleşmiştir. I tipinde, plaka çarpışması öncesi oluşmuş ve volkanik yay granitoyidlerine benzerdir. Yaklaşık 10 km derinlikte ,5-15 kb basınç altında oluşmuştur. Sarıhan Granitoyidin’nin yaşı Rb/Sr izotopik yaşlandırma metoduna göre 66.632±2 milyon yıl olarak bulunmuştur. Çalışma alanında, sokulum kayaçlarına bağlı olarak pirometazomatik cevherler oluşmuştur.