Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
Telefon :+90 462 377 27 97
E-mail :mualla@ktu.edu.tr
Web :www.jeodezi.ktu.edu.tr/mualla
Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon /Türkiye
Telefon :+90 462 3772707
Faks :mualla@ktu.edu.tr
Web :www.harita.ktu.edu.tr
Bölüm Hakkında :
Bugünkü konumuyla, KTÜ Mühendislik Fakültesi idari yapısı içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü ,1965/66 Eğitim-öğretim yılı başında KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kuruldu. Harita Mühendisliği Bölümü en sade şekli ile; yeryüzünün tamamının veya bir kısmının seçilen ölçek ile bir altlık üzerinde gösterilmesi olan haritanın üretilmesi için gereken hesap ve çizimlerin yapılmasını üstlenmiştir. Yeryüzünün biçimi, yapay ve doğal şekli, bunların konumları, birbirleri ile olan ilişkilerini matematik model ve ölçme yöntemlerini temel alarak belirler ve grafiksel olarak gösterir. Haritacılık çalışmaları, günümüzde, bilgisayar ve uydu teknolojisinin kullanılmasıyla yüksek doğrulukta ve çok daha hızlı yapılabilmektedir. Yapay uydulardan alınan görüntülerin analiz edilmesi, uydu aracılığı ile yapılan gözlemlerin kullanımı ile konum belirlenmesi ve buna ait her türlü bilginin bilgisayar ortamında depolanması, işlenmesi ve çizimlerin yapılması haritacılık çalışmalarına çağdaş bir boyut kazandırmaktadır. Harita Mühendisliği, arazi çalışmaları yanında, matematik, bilgisayar uygulamaları ve teknolojiye ilgi duyan, bunlara bağlı olarak tüm mühendislik çalışmalarının altlığı olan haritayı üreterek hizmet sunmaktan hoşlanan, ilgilenenlerin severek çalışabilecekleri, uğraş alanları her gün gelişen ve yenilenen bir alan olmaya devam etmektedir.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Bayram UZUN Kamu Ölçmeleri buzun@ktu.edu.tr +90 462 377 27 96
Prof. Dr. Çetin CÖMERT Kartoğrafya ccomert@ktu.edu.tr +90 462 377 31 23
Prof. Dr. Ertan GÖKALP Ölçme Tekniği ertan@ktu.edu.tr +90 462 377 27 70
Prof. Dr. Faruk YILDIRIM Jeodezi yfaruk@ktu.edu.tr 0462 3772779
Prof. Dr. Fevzi KARSLI FOTOGRAMETRİ fkarsli@ktu.edu.tr +90 462 377 2763
Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri ecolak@ktu.edu.tr 3657
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA Jeodezi mualla@ktu.edu.tr +90 462 377 27 97
Prof. Dr. Volkan YILDIRIM kamu Ölçmeleri yvolkan@ktu.edu.tr 2794
Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU Kamu Ölçmeleri yecoruhlu@gmail.com 462 3772773
Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI JEODEZİ etanir@ktu.edu.tr 0462 3774215
Doç. Dr. Nazan YILMAZ Jeodezi n_berber@ktu.edu.tr 3773768
Doç. Dr. Okan YILDIZ Kamu Ölçmeleri okan.yildiz@ktu.edu.tr 4623772724
Doç. Dr. Volkan YILMAZ Uzaktan Algılama volkanyilmaz.jdz@gmail.com 04623772778
Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL Kartografye dulutas.21@gmail.com 4623772781
Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ Uzaktan Algılama etuncgormus@gmail.com 4623772764
Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA Kartografya gispir@ktu.edu.tr 4623772772
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR Fotogrametri h_acar@ktu.edu.tr 04623772758
Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR Ölçme Tekniği cakirleyla@hotmail.com 4623772765
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN Fotogrametri mdihkan@ktu.edu.tr 4623772768
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
JDZ 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
JDZ 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZT 5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 0-1-0-0 İlgili Öğretim Üyesi
JDZ 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 5060 Jeodezik Ağların Optimizasyonu 3-0-0-3 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
JDZ 5100 Global Konum Belirleme Uygulamaları 2-2-0-3 Prof. Dr. Ertan GÖKALP
JDZ 5120 Uydu Jeodezisi 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertan GÖKALP
JDZ 5130 Analitik Fotogrametri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 5140 Spatial Analysis In Geographic Information Systems 3-0-0-3 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZL 5150 Dijital Fotogrametri 3-0-0-3 Prof. Dr. Fevzi KARSLI
JDZL 5160 Mühendislik Fotogrametrisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 5730 CBS de Yazılım Geliştirme 3-0-0-3 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZ 5780 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3-0-0-3 Prof. Dr. Bayram UZUN
JDZ 5790 Yer Dinamiği Ve Gravite Alanı 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 5820 Image Processing in Remote Sensing 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 5830 Advanced Adjustment 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 5850 Konumsal Bilgi Sistemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 5860 Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları 2-2-0-3 Prof. Dr. Volkan YILDIRIM
JDZ 5870 Toprak Mülkiyeti ve İdaresi 3-0-0-3 Doç. Dr. Okan YILDIZ
JDZ 5880 Arazi Bilgi Sistemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 5970 Global Positioning System 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertan GÖKALP
JDZL 5980 Advanced Remote Sensing 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 5982 Uzaktan Algılama için Görüntü Kaynaştırma 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 5984 Mühendislik İstatistiğinde Hipotez Testleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
JDZ 6000 Doktora Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 6010 Seminer 0-2-0-1 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7130 İnşaat ve imalat Sektöründe Jeodezi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7131 Jeodezide Arazi Yüzey Modelleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7132 Jeodezide Konumsal Bilgiler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7133 Eğri ve Yüzey uydurma Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7150 Haritacılıkta Proje Planlaması 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7151 Orman Kadastrosu 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7152 Tapu Sicilleri ve Uygulamaları 2-2-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7190 GPS data capturing for GIS and Format Integration 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertan GÖKALP
JDZ 7191 Microgeodetic Networks 3-0-0-3 Prof. Dr. Ertan GÖKALP
JDZ 7201 CBS İçin Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZ 7202 Spatial Data Models and Data Structures for GIS 3-0-0-3 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZ 7206 UKVA İçin Altyapı Alternatifleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZL 7208 Web CBS Teknolojileri ve Web Servisleri 3-0-0-3 Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZ 7210 Jeodezide Lineer Modeller İçin Parametre Kestirimi 3-0-0-3 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
JDZL 7212 Jeodezik Yöntemlerle Tektonik Hareketlerin Belirlenmesi 3-0-0-3 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
JDZ 7214 Jeodezide Kalman Filtreleme Ve Yumuşatma 3-0-0-3 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
JDZ 7215 Deformasyon Ölçüleri Ve Analizi 3-0-0-3 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
JDZL 7220 İleri Fotogrametrik Teknikler 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7221 Fotogrametride Görüntü Eşleştirme Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7250 Taşınmaz Değerlerinin Yönetimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7251 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7252 Kentsel Yenilemede Mülkiyet Dönüşümleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7253 Kadastroda Konum Mülkiyeti 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7260 Uzaktan Algılanmış Görüntülerle Değişim Analizi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7261 Lazer Tarama Teknolojisi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7262 Uzaktan Algılanmış Görüntülerden Detay Çıkarma 3-0-0-3 Prof. Dr. Fevzi KARSLI
JDZL 7290 Times Series Analysis in Geodesy 3-0-0-3 Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
JDZ 7291 Bütünleşik Jeodezi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7292 Uydu Uzay Teknikleri Tabanlı Referans Ağları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7293 Jeodezik Verilerin İrdelenmesi 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7300 Datum, Projeksiyon, Koordinat Dönüşümleri ve Uygulamaları 3-0-0-3 Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
JDZL 7302 CBS Uygulamalarında Harita projeksiyon Seçimi 3-0-0-3 Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
JDZ 7303 Jeodezide Geometrik Algoritmalar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7304 Elipsoid Üzerinde Jeodezik Hesaplar 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7310 Advanced Classification Algorithms 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7311 Integration of Remote Sensing and GIS 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7320 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Raster Tabanlı Ağ Analizleri Teknikleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7321 CBS’de Analitik Hiyerarşi Yöntemi 3-0-0-3 Prof. Dr. Volkan YILDIRIM
JDZL 7330 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal İstatistik 3-0-0-3 Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
JDZL 7331 CBS de Sayısal Arazi Modelleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7332 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme 3-0-0-3 Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
JDZL 7340 Jeodezide Yükseklik Sistemleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Nazan YILMAZ
JDZL 7341 Jeoid Belirleme Yöntemleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Nazan YILMAZ
JDZ 7342 Ülke Temel Ağları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7343 jeodezik Ölçü Tür ve Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7350 Taşınmaz Tabanlı e-devlet Uygulamaları 3-0-0-3 Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
JDZL 7351 Korunan Alanların Yönetimi 3-0-0-3 Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
JDZL 7352 Land Management 3-0-0-3 Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
JDZL 7370 Harita Mühendisliğinde Yapay sinir Ağları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7372 İleri Mühendislik Ölçmeleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7380 Birleşik Modelleme Dili ile Veri Modelleme 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
JDZL 7381 Semantik Web Teknolojileri ve Uygulamaları 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
JDZL 7390 Hiper Bantlı Uzaktan Algılama 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ
JDZL 7400 Fotogrametride İleri Segmentasyon 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7401 Fotogrametrik Bilgisayarla Görü 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 7410 Konumsal Veri Madenciliği 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
JDZL 7420 3B Nokta Bulutu Üretimi Teknikleri ve Analizi 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
JDZ 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0İlgili Öğretim Üyesi
JDZ 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JDZT 5001Dönem Projesi (Tezsiz)TRK0-1-0-0İlgili Öğretim Üyesi
JDZ 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JDZL 5150Dijital FotogrametriTRK3-0-0-3Prof. Dr. Fevzi KARSLI
JDZL 5730CBS de Yazılım GeliştirmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZ 5780Kentsel Alanların DüzenlenmesiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Bayram UZUN
JDZ 5860Coğrafi Bilgi Sistem UygulamalarıTRK2-2-0-3Prof. Dr. Volkan YILDIRIM
JDZ 5870Toprak Mülkiyeti ve İdaresiTRK3-0-0-3Doç. Dr. Okan YILDIZ
JDZL 5970Global Positioning SystemING3-0-0-3Prof. Dr. Ertan GÖKALP
JDZ 6000Doktora TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
JDZ 7202Spatial Data Models and Data Structures for GISING3-0-0-3Prof. Dr. Çetin CÖMERT
JDZ 7214Jeodezide Kalman Filtreleme Ve YumuşatmaTRK3-0-0-3Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
JDZ 7262Uzaktan Algılanmış Görüntülerden Detay ÇıkarmaTRK3-0-0-3Prof. Dr. Fevzi KARSLI
JDZL 7290Times Series Analysis in GeodesyING3-0-0-3Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
JDZL 7300Datum, Projeksiyon, Koordinat Dönüşümleri ve UygulamalarıTRK3-0-0-3Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
JDZL 7302CBS Uygulamalarında Harita projeksiyon SeçimiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
JDZL 7321CBS’de Analitik Hiyerarşi YöntemiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Volkan YILDIRIM
JDZL 7330Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal İstatistikTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
JDZL 7332Coğrafi Bilgi Sistemlerinde GörselleştirmeTRK3-0-0-3Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
JDZL 7340Jeodezide Yükseklik SistemleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nazan YILMAZ
JDZL 7341Jeoid Belirleme YöntemleriTRK3-0-0-3Doç. Dr. Nazan YILMAZ
JDZL 7380Birleşik Modelleme Dili ile Veri ModellemeTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
JDZL 7381Semantik Web Teknolojileri ve UygulamalarıTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
JDZL 7390Hiper Bantlı Uzaktan AlgılamaTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ
JDZL 7410Konumsal Veri MadenciliğiTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
JDZL 74203B Nokta Bulutu Üretimi Teknikleri ve AnaliziTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR
JDZU 8001Uzmanlık Alan Dersi 1TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JDZU 8002Uzmanlık Alan Dersi 2TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JDZU 9001Uzmanlık Alan Dersi 3TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
JDZU 9002Uzmanlık Alan Dersi 4TRK4-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Çetin CÖMERT 224 14-15 - - - -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Ertan GÖKALP 214 - 14-15 - - -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Fevzi KARSLI 216 - 8-9/13-15 - - -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Volkan YILDIRIM 306 - - - 13-17 9-10
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 - - 13-17 - -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 122 10-12/13-14 - - - -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI 232 9-10 - - - -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA 230 - - - 13-15 -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ 234 10-12 - - - -
JDZL5000 Yüksek Lisans Tezi Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR 219 - - 13-15 - -
JDZL5001 Dönem Projesi (Tezsiz) Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ 234 - - 13-14 - -
JDZL5010 Seminer Doç. Dr. Okan YILDIZ 231 - 10-12 - - -
JDZL5010 Seminer Prof. Dr. Faruk YILDIRIM 229 15-17 - - - -
JDZL5010 Seminer Prof. Dr. Fevzi KARSLI 216 14-16 - - - -
JDZL5010 Seminer Prof. Dr. Bayram UZUN 220 - - - 13-15 -
JDZL5010 Seminer Prof. Dr. Çetin CÖMERT 224 - 13-15 - - -
JDZL5010 Seminer Prof. Dr. Ertan GÖKALP 214 - 15-17 - - -
JDZL5010 Seminer Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 14-16 - - - -
JDZL5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ 234 13-15 - - - -
JDZL5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN 132 - 13-15 - - -
JDZL5010 Seminer Prof. Dr. Volkan YILDIRIM 306 - - - - 10-12
JDZL5010 Seminer Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR 219 - - 15-17 - -
JDZL5150 Dijital Fotogrametri Prof. Dr. Fevzi KARSLI 216 - 9-12 - - -
JDZL5730 CBS de Yazılım Geliştirme Prof. Dr. Çetin CÖMERT 224 9-12 - - - -
JDZL5780 Kentsel Alanların Düzenlenmesi Prof. Dr. Bayram UZUN 220 - 13-16 - - -
JDZL5860 Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları Prof. Dr. Volkan YILDIRIM 204 - 13-17 - - -
JDZL5870 Toprak Mülkiyeti ve İdaresi Doç. Dr. Okan YILDIZ 231 - - 9-12 - -
JDZL5970 Global Positioning System Prof. Dr. Ertan GÖKALP 204 - 9-12 - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA 230 - - - 15-17 -
JDZL6000 Doktora Tezi Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI 232 10-12/13-15 - - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Faruk YILDIRIM 229 - 13-15 - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 122 14-15 - - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 13-14 - - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Volkan YILDIRIM 306 - 9-10 - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Fevzi KARSLI 216 9-12/13-14 - - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Bayram UZUN 220 - - 13-14 - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Çetin CÖMERT 224 13-14 - - - -
JDZL6000 Doktora Tezi Prof. Dr. Ertan GÖKALP 214 - 13-14 - - -
JDZL6010 Seminer Prof. Dr. Bayram UZUN 220 - - 14-16 - -
JDZL7202 Spatial Data Models and Data Structures for GIS Prof. Dr. Çetin CÖMERT 224 - - - 9-12 -
JDZL7214 Jeodezide Kalman Filtreleme Ve Yumuşatma Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA 226 - - 9-12 - -
JDZL7262 Uzaktan Algılanmış Görüntülerden Detay Çıkarma Prof. Dr. Fevzi KARSLI 216 - - 13-16 - -
JDZL7290 Times Series Analysis in Geodesy Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI UZEM - - - 19-22 -
JDZL7300 Datum, Projeksiyon, Koordinat Dönüşümleri ve Uygulamaları Prof. Dr. Faruk YILDIRIM 229 - - - 9-12 -
JDZL7302 CBS Uygulamalarında Harita projeksiyon Seçimi Prof. Dr. Faruk YILDIRIM 229 - - 9-12 - -
JDZL7321 CBS’de Analitik Hiyerarşi Yöntemi Prof. Dr. Volkan YILDIRIM 306 - - 9-12 - -
JDZL7330 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal İstatistik Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 - - - 13-16 -
JDZL7332 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 - - - - 9-12
JDZL7340 Jeodezide Yükseklik Sistemleri Doç. Dr. Nazan YILMAZ 130 9-12 - - - -
JDZL7341 Jeoid Belirleme Yöntemleri Doç. Dr. Nazan YILMAZ 130 - - - 9-12 -
JDZL7380 Birleşik Modelleme Dili ile Veri Modelleme Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA 230 - 13-16 - - -
JDZL7381 Semantik Web Teknolojileri ve Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA 230 13-16 - - - -
JDZL7390 Hiper Bantlı Uzaktan Algılama Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ 234 - - - 9-12 -
JDZL7410 Konumsal Veri Madenciliği Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL UZEM - - 9-12 - -
JDZL7420 3B Nokta Bulutu Üretimi Teknikleri ve Analizi Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR foto lab - - - 13-16 -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR 219 - - - 8-12 -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN 132 - - 8-12 - -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ 234 - - 8-12 - -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR 126 - - - 13-17 -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI 232 - - - 8-12 -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Doç. Dr. Okan YILDIZ 231 - 13-17 - - -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 122 - 8-12 - - -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Ertan GÖKALP 214 - - - 8-12 -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Fevzi KARSLI 216 - - - - 8-12
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 - 8-12 - - -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA 230 - 8-12 - - -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Faruk YILDIRIM 229 - 8-12 - - -
JDZL8001 Uzmanlık Alan Dersi 1 Prof. Dr. Çetin CÖMERT 224 - 8-12 - - -
JDZL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Prof. Dr. Ertan GÖKALP 214 - - - 13-17 -
JDZL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Prof. Dr. Volkan YILDIRIM 306 - - 13-17 - -
JDZL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 122 - - 8-12 - -
JDZL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ 234 - - - 13-17 -
JDZL8002 Uzmanlık Alan Dersi 2 Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR 219 - - 8-12 - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 - - 8-12 - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL 128 - 8-12 - - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Çetin CÖMERT 224 - - 8-12 - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Faruk YILDIRIM 229 - - 13-17 - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA 226 - - - 13-17 -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Bayram UZUN 220 - - 8-12 - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Fevzi KARSLI 216 - - - 8-12 -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Prof. Dr. Volkan YILDIRIM 306 - - - 8-12 -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI 232 - - 13-17 - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Doç. Dr. Nazan YILMAZ 130 - - 8-12 - -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR 126 - - - 8-12 -
JDZL9001 Uzmanlık Alan Dersi 3 Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA 230 - - - - 8-12
JDZL9002 Uzmanlık Alan Dersi 4 Prof. Dr. Bayram UZUN 220 - - - 8-12 -
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Final Sınavı Saat Bütünleme Sınavı Saat
5001 Dönem Projesi (Tezsiz) 204 18/04/2022 09/05/2022 09:00 06/06/2022 09:00 27/06/2022 09:00
5150 Dijital Fotogrametri Prof. Dr.Fevzi KARSLI 216 18/04/2022 09/05/2022 09:00 06/06/2022 09:00 27/06/2022 09:00
5730 CBS de Yazılım Geliştirme Prof. Dr.Çetin CÖMERT 224 18/04/2022 09/05/2022 15:00 06/06/2022 15:00 27/06/2022 15:00
5780 Kentsel Alanların Düzenlenmesi Prof. Dr.Bayram UZUN 220 18/04/2022 09/05/2022 13:00 06/06/2022 13:00 27/06/2022 13:00
5860 Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları Prof. Dr.Volkan YILDIRIM 306 18/04/2022 09/05/2022 11:00 06/06/2022 11:00 27/06/2022 11:00
5870 Toprak Mülkiyeti ve İdaresi Doç. Dr.Okan YILDIZ 231 18/04/2022 09/05/2022 15:00 06/06/2022 15:00 27/06/2022 15:00
5970 Global Positioning System Prof. Dr.Ertan GÖKALP 214 19/04/2022 10/05/2022 09:00 07/06/2022 09:00 28/06/2022 09:00
7202 Spatial Data Models and Data Structures for GIS Prof. Dr.Çetin CÖMERT 220 19/04/2022 10/05/2022 11:00 07/06/2022 11:00 28/06/2022 11:00
7214 Jeodezide Kalman Filtreleme Ve Yumuşatma Prof. Dr.Mualla YALÇINKAYA 226 19/04/2022 10/05/2022 13:00 07/06/2022 13:00 28/06/2022 13:00
7262 Uzaktan Algılanmış Görüntülerden Detay Çıkarma Prof. Dr.Fevzi KARSLI 216 19/04/2022 10/05/2022 15:00 07/06/2022 15:00 28/06/2022 15:00
7290 Times Series Analysis in Geodesy Doç. Dr.Emine TANIR KAYIKÇI 232 20/04/2022 11/05/2022 09:00 08/06/2022 09:00 29/06/2022 09:00
7300 Datum, Projeksiyon, Koordinat Dönüşümleri ve Uygulamaları Prof. Dr.Faruk YILDIRIM 229 20/04/2022 11/05/2022 11:00 08/06/2022 11:00 29/06/2022 11:00
7302 CBS Uygulamalarında Harita projeksiyon Seçimi Prof. Dr.Faruk YILDIRIM 229 20/04/2022 11/05/2022 13:00 08/06/2022 13:00 29/06/2022 13:00
7321 CBS’de Analitik Hiyerarşi Yöntemi Prof. Dr.Volkan YILDIRIM 306 20/04/2022 11/05/2022 15:00 08/06/2022 15:00 29/06/2022 15:00
7330 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal İstatistik Prof. Dr.Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 21/04/2022 12/05/2022 09:00 09/06/2022 09:00 30/06/2022 09:00
7332 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme Prof. Dr.Hüsniye Ebru ÇOLAK 307 21/04/2022 12/05/2022 11:00 09/06/2022 11:00 30/06/2022 11:00
7340 Jeodezide Yükseklik Sistemleri Doç. Dr.Nazan YILMAZ 130 21/04/2022 12/05/2022 13:00 09/06/2022 13:00 30/06/2022 13:00
7341 Jeoid Belirleme Yöntemleri Doç. Dr.Nazan YILMAZ 130 18/04/2022 09/05/2022 11:00 06/06/2022 11:00 27/06/2022 11:00
7380 Birleşik Modelleme Dili ile Veri Modelleme Dr. Öğr. ÜyesiGülten KARA 230 21/04/2022 12/05/2022 15:00 09/06/2022 15:00 30/06/2022 15:00
7381 Semantik Web Teknolojileri ve Uygulamaları Dr. Öğr. ÜyesiGülten KARA 230 22/04/2022 13/05/2022 09:00 10/06/2022 09:00 01/07/2022 09:00
7390 Hiper Bantlı Uzaktan Algılama Dr. Öğr. ÜyesiEsra TUNÇ GÖRMÜŞ 234 22/04/2022 13/05/2022 11:00 10/06/2022 11:00 01/07/2022 11:00
7410 Konumsal Veri Madenciliği Dr. Öğr. ÜyesiDeniztan ULUTAŞ KARAKOL 128 22/04/2022 13/05/2022 13:00 10/06/2022 13:00 01/07/2022 13:00
7420 3B Nokta Bulutu Üretimi Teknikleri ve Analizi Dr. Öğr. ÜyesiHayrettin ACAR 219 22/04/2022 13/05/2022 15:00 10/06/2022 15:00 01/07/2022 15:00
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
AFFAN VOLKAN AKBAL PROF. DR. VOLKAN YILDIRIM Sosyal Yaşam Bölgelerindeki Yeşil Alanların Betonlaştırılmasının Kentsel Ortalama Sıcaklığa ve Küresel Isınmaya Etkisinin CBS Yazılımları ile Değerlendirilmesi UZEM 03/06/2022 08:00
ALANUR YAVUZ PROF. DR. FEVZİ KARSLI Python Açık Kaynak Kodlama İle ArcGIS Ortamında Gerçek (True) Ortofoto Modülü Geliştirilmesi UZEM 02/06/2022 15:00
AYŞENUR KARABAK PROF. DR. HÜSNİYE EBRU ÇOLAK CBS ile rüzgar enerji potansiyelinin haritalandırılması ve RES’ler için en uygun yer seçimi yöntemleri UZEM 03/06/2022 17:00
BURA ADEM ATASOY PROF. DR. BAYRAM UZUN Arazi ve Arsa Düzenlemesi Çerçevesinde Mülkiyet ve İmar Hakları Aktarımının Modellenmesi UZEM 03/06/2022 15:00
BÜNYAMİN YILMAZ PROF. DR. VOLKAN YILDIRIM Yeşilyol Güzergahının CBS ve ÇKKV yöntemleri ile Belirlenmesi UZEM 03/06/2022 10:00
BÜŞRA KÜÇÜKÇAL DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA TUNÇ GÖRMÜŞ RADAR görüntüleri ile Deformasyon Ölçümü UZEM 02/06/2022 18:00
DUYGU NURHAN YANIKOĞLU PROF. DR. BAYRAM UZUN Artan Değerin Kamuya Aktarılmasına Yönelik Dünyadaki Uygulamaların Karşılaştırılması ve Ülkemizde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi UZEM 03/06/2022 13:00
ELİF ÇAĞLAYAN PROF. DR. BAYRAM UZUN Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Esas Olan Yürürlükteki Mevzuatların İncelenmesi ve Kıyaslanması UZEM 03/06/2022 14:00
FERHAT ERBAY DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRETTİN ACAR Karayollarındaki değişimlerin 3B nokta bulutu verisi kullanılarak otomatik tespiti UZEM 02/06/2022 08:00
Gülsena YILANCI DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DİHKAN Kıyısal deniz alanlarında tesis edilen marikültür kafes sistemlerinin uzaktan algılanmış veriler ile tespiti UZEM 02/06/2022 10:00
İREM BÜŞRA TOKGÖZ EROĞLU PROF. DR. HÜSNİYE EBRU ÇOLAK CBS kullanarak alternatif turizm türlerine yönelik en uygun yer seçimi UZEM 03/06/2022 16:00
İREM KALYONCU DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA TUNÇ GÖRMÜŞ Çay Ürününün Uydu Görüntüleri ile izlenmesi UZEM 02/06/2022 19:00
KÜBRA YILDIRIM PROF. DR. ERTAN GÖKALP Maden Sahalarında Ölçme Uygulamaları UZEM 02/06/2022 14:00
MERVE BÜYÜKTAŞ Prof. Dr. Faruk YILDIRIM İki Boyutlu Datum Dönüşümünde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılabilirliğinin Test Edilmesi UZEM 02/06/2022 10:00
MURAT BAHADIR PROF. DR. FEVZİ KARSLI LiDAR Nokta Bulutu Verisinden 3B Bina Detaylarının MAT (Orta Eksen Dönüşümü) İle Çıkarımı ve Düzenlemesi UZEM 02/06/2022 16:00
MUSTAFA NİŞANCI PROF. DR. VOLKAN YILDIRIM 18. Madde Uygulamalarında CBS nin Kullanımı UZEM 03/06/2022 11:00
OĞUZHAN ALVER PROF. DR. ERTAN GÖKALP Tünellerde Harita Mühendisliği Uygulamaları UZEM 02/06/2022 13:00
ÖZGE UYGUN DOÇ. DR. OKAN YILDIZ 3 Boyutlu Arazi Nesnelerinde sınırlandırma ölçü ve tespit UZEM 02/06/2022 09:00
RAMAZAN PEKER Prof. Dr. Faruk YILDIRIM Yeraltı Haritalama Teknikleri UZEM 02/06/2022 11:00
SEFA BAYRAM PROF. DR. VOLKAN YILDIRIM CBS ile Güzergah Belirlemede Hibrit Yöntem Kullanımı UZEM 03/06/2022 09:00
TUNAHAN KARAGÖZ PROF. DR. ÇETİN CÖMERT TEDAŞ Çalışmalarında CBS İhtiyacı UZEM 03/06/2022 12:00
YAĞMUR ODABAŞ PROF. DR. ERTAN GÖKALP Özel Ölçmeler ve Standartları UZEM 02/06/2022 12:00
ZELİHA İSKENDER DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DİHKAN Uzaktan algılama ve fotogrametri teknikleri ile kıyısal kum tepecikleri morfolojisinde meydana gelen değişimlerin zamansal analizi UZEM 02/06/2022 17:00
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
İbrahim ÖZTÜRK TURKİYE'NİN 1/25000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTALARININ YÜKSEKLİK DOĞRULUĞUNUN İNCELENMESİ Doç.Dr. Erdal KOÇAK
Ragıp GÖKGÖZ SAYISAL ARAZİ MODELLERİNDE SONLU ELEMAN YÖNTEMİ İLE BİLİNEER VE BİKÜBİK YÜZEY ENTERPOLASYONU Doç.Dr. Erdal KOÇAK
Nurhayat YILMAZ DÖNEL YÜZEYLERİN YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİSİ YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ
Çetin CÖMERT SAYISAL YÜKSEKLIK MODELI VE MULTIKUADRIK ENTERPOLASYON YÖNTEMI Doç.Dr.Erdal KOÇAK
Gürol MARZİOĞLU TCK' DA KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARDA KLOTOİD UYGULAMASI Prof.Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ
Nalan KOÇ SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE PARÇA PARÇA BİLİNEER YÜZEYLERLE ENTERPOLASYON YÖNTEMİNİN İRDELENMESİ Prof.Dr. Erdal KOÇAK
Yusuf AŞIK BARAJ DEFORMASYONLARININ ÖLÇÜSÜNDE DİREKT YÖNTEMİN UYGULANMASINDA KULLANILACAK BİR ALET TASARIMI Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ
Sibel SEYHAN ESKİ KADASTRO PAFTALARININ, BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARININ YAPIM YÖNETMELİĞİ STANDARTLARINA UYGUN DURUMA GETİRİLMESİ Doç.Dr.Ahmet YAŞAYAN
Hamit Kadir TELATAR İKİ YADA DAHA FAZLA UTM DİLİMİNİ İLGİLENDİREN JEODEZİK PROBLEMLERİN İNCELENMESİ Prof.Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ
Mehmet DEMİRKIR YOL KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA KADASTRO VE MÜLKİYET SORUNLARININ İNCELENMESİ VE DOĞU KARADENİZ SAHİL YOLU EK KAMULAŞTIRMA UYGULAMASI ÖNERİSİ Doç . Dr . Nihat AKYOL
Erdinç EREN COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ
A. Turan YURDAKAN TÜRKİYE ASTROJEODEZİK JEOİDİNİN EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Doç. Dr. Celalettin KARAALİ
Filiz BAHADIR ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Doç .Dr. Nihat AKYOL
Bilal KINAY ALTYAPIYA İLİŞKİN KONUM BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİ TABANI TASARIMI Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Volkan BAŞER TARIM ARAZİSİ İKEN İMAR PARSELİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAZİLERDE DEĞER ARTIŞ SÜRECİNİN İRDELENMESİ:TRABZON KAŞÜSTÜ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Cemal BIYIK
Veysel ATASOY JEODEZİK DEFORMASYON ÖLÇÜLERİNİN İRDELENMESİ Doç.Dr. Ergün ÖZTÜRK
Eminnur TOPSAKAL BAĞIMSIZ MODEL BLOK DENGELEME İÇİN MODEL OLUŞTURMA VE ÖN SAYISAL BİLGİ İŞLEMLERİ Doç.Dr. Ahmet YAŞAYAN
Haluk KONAK DUYARLIKLI NİVELMAN AĞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Doç.Dr.Ergün ÖZTÜRK
Sebahattin BEKTAŞ PARÇA PARÇA DENGELENEN NİRENGİ AĞLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK
Ali Rıza İLGAMİ EĞİK KENAR-EĞİK KENAR VE DÜŞEY AÇILARIN ÖLÇÜLDÜĞÜ NİRENGİ AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU DENGELEMESİ Prof.Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ
Kemal DOĞARAY SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ VE LİNEER EN KÜÇÜK KARELER ENTERPOLASYONU Doç. Dr. Erdal KOÇAK
Mehmet Akif ŞENDİNÇ AÇIK MADEN OCAKLARI TİPİNDEKİ ARAZİLERDE MULTİKUADRİK ENTERPOLASYON YÖNTEMİYLE OLUŞTURULAN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN DOĞRULUĞU Yrd.Doç.Dr. Atilla GÜLER
Tahsin YOMRALIOĞLU ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINDA BİLGİSAYARDAN YARALANMA Prof.Dr.Türkay TÜDEŞ
Mualla ÜNVER DÜŞEY YÖNDEKİ YERKABUĞU HAREKETLERİNİN DUYARLILIKLI NİVELMAN ÖLÇÜLERİYLE BELİRLENMESİ Doç. Dr. Ergun ÖZTÜRK
Emine CİNALİOĞLU Sayısal Harita Yapımında Eş Yükseklik Eğrilerinin Parametrik Kübik Splaynlar Yardımıyla Oluşumunun İncelenmesi Prof.Dr. Erdal KOÇAK
Yusuf ÇİÇEK KARA GRİD YAPILI SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDEN EŞ YÜKSEKLİK EĞRİLERİNİN HESAPLANMASI Doç. Dr. Ahmet YAŞAYAN
Bayram KARAİSMAİL KARAYOLU ŞEHİR GEÇİŞLERİNDE KAMULAŞTIRMA YERİNE İMAR UYGULAMASI YAPILMASI Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ayhan AKTÜRK FOTOĞRAMETRİK PAFTALAR YARDIMIYLA ÇİZGİSEL ÜRETİLMİŞ KADASTRAL PAFTALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE SORUNLARI Doç.Dr. Ahmet YAŞAYAN
Bayram UZUN KENTSEL ALAN DÜZENLEMELERİNDE İMAR PARSELİ ÜRETME YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARININ İRDELENMESİ Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ
Kemal ÇELİK ELİPSOİDİN DÜZLEME KONFORM KONİK TASVİRİ Y. Doç.Dr.Ahmet KAYA
Osman DEMİR DERE YATAKLARININ MÜLKİYET VE KULLANIM BİÇİMİ AÇISINDA İNCELENMESİ Yrd. Doç.Dr. Cemal BIYIK
Gürcan BÜYÜKSALİH KUBBELERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ Prof.Dr.Türkay TÜDEŞ
R. Yücel YAŞAYAN BÜTÜNLEŞİK AĞLARIN DENGELENMESİ Prof.Dr. Ergün ÖZTÜRK
Yasemin UZUN YERSEL YÖNTEMLERLE KURULAN NİRENGİ AĞLARINDA EN UYGUN GEOMETRİK ŞEKLİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Doç .Dr. Aslan DİLAVER
Ömer YILDIRIM KTÜ TEST AĞINDA GPS VE YERSEL YÖNTEMLER İLE YAPILAN ÖLÇÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç.Dr.Celalettin KARAALİ
Temel BAYRAK SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE İNTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞTIRILMASI Doç.Dr.Ahmet KAYA
Orhan KURT GPS ÖLÇÜLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ YER MERKEZLİ ÜÇ BOYUTLU JEODEZİK AĞLARDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTİMİZASYONU Doç . Dr. Aslan DİLAVER
Sedat DOĞAN ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI PROJELERİNDE ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI Prof. Dr.Gürol BANGER
C. Coşkun AYDIN MAHALLE BAZINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Selçuk REİS TEMATİK TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Zeynep ANKARALI KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Doç.Dr. Cemal BIYIK
Aziz ŞİŞMAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI UYGULAMASI İNCELENMESİ Prof. Dr. Gürol BANGER
Mustafa ATASOY İMAR UYGULAMALARINA İLİŞKİN HUKUKİ KARARLARIN İRDELENMESİ Doç. Dr. Cemal BIYIK
Ayşe YAVUZ TÜRKİYE ‘DE ORMAN KADASTROSUNUN HUKUKİ VE İDARİ YAPISININ İNCELENMESİ VE ÖNERİLER Doç . Dr. Cemal BIYIK
Davut ÇOLAK TRABZON GPS AĞI KENAR ÖLÇÜLERİNİN EUÖ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Doç . Dr. Celalettin KARAALİ
Servet URAL EMLAK VERGİ SİSTEMİNDE ARSA DEĞERLENDİRMESİ’NİN İRDELENMESİ Doç . Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Birol KUL TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ’NE GEÇİŞTE KADASTRO’NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Faruk YILDIRIM GAUSS-KRÜGER TASVİRİNDE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Doç . Dr. Ahmet KAYA
Şebnem ÖLÇEK ELEKTRON MİKROGRAFLARININ FOTOGRAMETRİ YÖNETEMLERLE ÜÇ BOYUTLU DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Murat Salih ÇEPNİ JEODEZİK AĞLARDA UYUŞUMSUZ ÖLÇÜLERİN ROBUST KESTRİM YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ Doç.Dr.Celalettin KARAALİ
Hasan Hüseyin KARA İTERATİF UYUŞUMSUZ ÖLÇÜ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARARLI YAPIDAKİ JEODEZİK AĞLARDA DAVRANIŞLARI Doç. Dr. Aslan DİLAVER
Kamil KARATAS İMAR PLANLARININ UYGULANABİLİRLİKLERİNİN ARTIRILMASI Doç. Dr. Cemal BIYIK
Recep NİŞANCI BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞTE MÜLKİYET BİLGİLERİNİN İRDELENMESİ: ÇORUM BELEDİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Kemal YURT 1/1000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASINDA HASSASİYET ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Cemal BIYIK
Faik Ahmet SESLİ TRABZON ILI KIYI KULLANIMI, İMAR PLANI-MÜLKİYET KIYI KENAR ÇİZGİSİ-MÜLKİYET İLİŞKİLERİ Doç. Dr. A. Nihat AKYOL
Bediha ŞAHİN TÜRKIYE KADASTROSUNUN COK AMACLI KADASTROYA DÖNÜSTÜRÜLMESI Doç.Dr. Cemal BIYIK
Halil AKINCI FME İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARASINDA KONUMSAL VERİ DEĞİŞİMİ Yrd.Doç.Dr.Çetin CÖMERT
Rukiye DOĞAN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI Yrd.Doç. Dr. Çetin CÖMERT
Çağrı DİKİCİ YERSEL AĞLARIN ELİPSOİD ÜZERİNDE ÜÇ BOYUTLU DENGELENMESİ Doç. Dr. Aslan DİLAVER
Orhan MATARACI MÜLKİYET BİLGİLERİNİN KENT BİLGİ SİSTEMİNE AKTARILMASI Ve ARC VIEW UYGULAMALARI Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Firdes YOMRALIOĞLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI:KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(KTÜBİS)ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cemal BIYIK
Mehmet Devrim AKÇA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE ÇEVRESEL VERİLERİN MODELLENMESİ: TRABZON-DEĞİRMENDERE VADİSİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Emine TANIR DEFORMASYON ANALİZİNDE STATİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr.Mualla YALÇINKAYA
Oğuz GÜNGÖR GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK (GZK) GPS’İN JEODEZİK ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç.Dr. Ertan GÖKALP
Hasan Tahsin Bostancı İMAR PLANLARINDA ORTAK KULLANIM ALANLARININ DAĞILIMI VE KATILIM PAYI ORANLARININ İNCELENMESİ : BAYBURT ÖRNEĞİ Doç. Dr. Nihat Akyol
Mehmet ÇETE KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Gülşah BEYAZOĞLU JEODEZİ İLE İLGİLİ BAZI FORTRAN PROGRAMLARINI VE DİĞER ESKİ KODLARI BİR İNTERAKTİF PENCERE PLATFORMUNA GÜNCELLEME Yrd. Doç. Dr. Jürgen FRİEDRİCH
Esra TUNÇ YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİSİNDE AĞ TASARIMI VE OPTİMİZASYONUNUN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Eminnur AYHAN
Serhat ŞENSES DENGELEYİCİ FONKSİYON BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİ Prof. Dr.Aslan DİLAVER
Tayfur SİVRİ FARKLI BÖLGELER İÇİN ÜRETİLEN DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDAKİ DOĞRULUK ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Eminnur AYHAN
Yüksel BOZ GPS Ölçülerindeki Uyuşumsuz Ölçülerin Geleneksel, Robust ve Bulanık Mantık Yöntemleriyle Belirlenmesi Doç. Dr. Ertan GÖKALP
Nazan BERBER FARKLI JEODEZİK YÜKSEKLİKLERİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Celalettin KARAALİ
Kemal YURT EXAMINATION OF ACCURACY FOR DIGITISING 1/1000 SCALED MAPS Assoc. Prof. Dr. Cemal BIYIK
Sibel UZUN GRİD BÖLMELİ PAFTALARDA, SAYISALLAŞTIRMA MODELLERİ VE SAYISALLAŞTIRILMIŞ HARİTA BİLGİLERİNİN GÜVENİRLİK ANALİZLERİ Prof. Dr. Aslan DİLAVER
Sibel UZUN DIGITIZING MODELS AND THE ANALYSIS REABILITY OF DIGITIZED MAP INFORMATION IN GRIDDED MAPS Prof. Dr. Aslan DİLAVER
Nesibe Gülşah AYHAN HANEDAN IMPLEMENTATION OF INTERNET BASED MAP SERVICE: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Nesibe Gülşah AYHAN HANEDAN İNTERNET TABANLI HARİTA SERVİSİ UYGULAMASI: TRABZON DİJİTAL KENT ATLASI ÖRNEĞİ Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Fatih DÖNER MOBİL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (MCBS): TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Fatih DÖNER MOBILE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: FUNDAMENTAL CONCEPTS AND APPLICATIONS Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Leyla ÇAKIR VOLUME CALCULATIONS WITH DIGITAL ELEVATION MODELS AND COMPARISON OF USED INTERPOLATION METHODS Doç. Dr. Kemal ŞEN
Leyla ÇAKIR SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE HACİM HESAPLARI VE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Kemal ŞEN
Hüsniye Ebru ÇOLAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRABZON İLİ KANSER HARİTALARININ ÜRETİMİ Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Hüsniye Ebru ÇOLAK PRODUCİNG CANCER MAPS FOR TRABZON PROVİNCE USİNG GEOGRAPHİC INFORMATİON SYSTEMS Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Yasemin DEMİR GPS ANTENİ FAZ MERKEZİ PARAMETRELERİNİN BAZ ÖLÇÜLERİYLE TEST EDİLMESİ Doç.Dr. Ertan GÖKALP
Yasemin DEMİR TESTING THE PHASE CENTER PARAMETERS OF THE GPS ANTENNAS REGARDING THE BASELINE MEASUREMENTS Assoc. Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Gülten İSPİR İmar Uygulamalarında Değer Farklılıkları ve Dağıtım İlişkileri Prof. Dr. Nihat AKYOL
Gulten ISPIR Land-Value Redistribution Relations in Land Readjustment Applications Prof. Dr. Nihat AKYOL
Yasemin DEMİR GPS Anteni Faz Merkezi Parametrelerinin Baz Ölçüleriyle Test Edilmesi Doç.Dr. Ertan GÖKALP
Sibel UZUN Grid Bölmeli Paftalarda, Sayısallaştırma Modelleri ve Sayısallaştırılmış Harita Bilgilerinin Güvenirlik Analizleri Prof. Dr. Aslan DİLAVER
Sibel UZUN Digitizing Models And The Analysis Reability Of Digitized Map Information In Gridded Maps Prof. Dr. Aslan DİLAVER
Okan YILDIZ Havza Planlamalarında Kadastro Çalışmalarının ve İdari sınırların Önemi: Trabzon - Değirmendere Havzası Örneği Prof.Dr. Cemal BIYIK
Okan YILDIZ Importance of Cadastral Words and Administratived Borders in River Basin Planning : A Case of Trabzon – Değirmendere Watershed Prof. Dr. Cemal BIYIK
Leyla CAKIR Volume Calculations With Digital Elevation Models And Comparison Of Used Interpolation Methods Assos.Prof.Dr. Leyla CAKIR
Leyla ÇAKIR Sayısal Yükseklik Modellerinde Hacim Hesapları Ve Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. Kemal ŞEN
H. Ebru ÇOLAK Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Trabzon İli Kanser Haritalarının Üretimi Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
H. Ebru COLAK Producing Cancer Maps For Trabzon Province Using Geographic Information Systems Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU
Nesibe Gulsah AYHAN HANEDAN Implementation Of Internet Based Map Service: Example Of Trabzon Digital City Atlas Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU
Nesibe Gülşah AYHAN HANEDAN İnternet Tabanlı Harita Servisi Uygulaması: Trabzon Dijital Kent Atlası Örneği Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Yakup Emre ÇORUHLU Grafik Kadastro Sorunu ve Çözüm Olanaklarının Araştırılması: Trabzon Örneği Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR
Yakup Emre CORUHLU Investigating The Solution Of The Graphical Cadastre Problems:Case Syudy In Trabzon Assis. Prof. Dr. Osman DEMIR
Burak SATIR Tünel Deformasyonlarının Jeodezik, Geoteknik ve Sonlu Eleman Yöntemleri İle Belirlenmesi Doç.Dr. Mualla YALÇINKAYA
Burak SATIR Determining Deformations of Tunnel with Geodetic, Geotechnical and Finite Element Method Assos. Prof. Dr. Mualla YALCINKAYA
Özgül BAHAR Türkiye için Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Denizel Konumsal Veri Altyapısının Önemi Doç. Dr. Çetin CÖMERT
Ozgul BAHAR The Value of Integrated Coastal Zone Management And Marine Spatial Data Infrastructure For Turkey Assos. Prof. Dr. Cetin COMERT
Özlem ERDEN Hava Fotoğrafları Ve Uydu Görüntüleri İle Dijital Ortofoto Üretimi Ve Kentsel Gelişimin İzlenmesi Yrd. Doç. Dr. Eminnur AYHAN
Ozlem ERDEN Digital Orthophoto Production By Using Aerial Photos and Satellite Images And Monitoring Urban Development Assis.Prof.Dr. Eminnur AYHAN
Adem ABDİOĞLU Karayolları Fiziksel Yapıları ve Ölçü Yöntemleri Üzerine İncelemeler Doç. Dr. Ertan GÖKALP
Adem ABDIOGLU Analysis on Physical Building and Measurement Methods of Highways Assos. Prof. Dr. Ertan GOKALP
Rezzan KUDUBAN Türkiye Kadastrosunun Teknik Standartları ve Güncel Beklentilere Uygunluğu Prof. Dr. Cemal BIYIK
Rezzan KUDUBAN Turkey’s Cadastrate Tecnical Standarts And Avability of Current Expectation Prof. Dr. Cemal BIYIK
İlter TÜRKOĞLU Petrol Arama-İletim Faaliyetlerinde Kamulaştırma ve Problemler Prof. Dr. Cemal BIYIK
Deniztan ULUTAŞ SEMANTİK WEB SERVİSLERİ VE KONUMSAL VERİ ALTYAPILARI Doç. Dr. Çetin CÖMERT
Deniztan ULUTAŞ Spatial Data Infrastructures and Semantic Web Services Ass.Prof.Dr. Cetin COMERT
Buğra KAĞIZMANLI Türkiye’de İmar Uygulama Yöntemleri ve Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR
Bugra KAGIZMANLI Evaluation of Methods and Results of Land Management in Turkey Assis. Prof. Dr. Osman DEMİR
Nursel ŞAHİN Kadastronun Ekonomiye Katkıları ve Maliyetin Geri Kazanımı: Trabzon Örneği Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR
Nursel ŞAHİN The Contribution Of Cadastre In Economy and Cost Recovery: Example Of Trabzon Asst. Prof. Dr. Osman DEMİR
Alper AKAR Determining the Effects of Değirmendere River on Trabzon Harbor after Construction of Blacksea Highway on Blacksea Cost Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Temel Tahir TURGUT Mevcut Kadastro Altlıklarının Veri Standartları Açısından İncelenmesi: Trabzon İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR
Temel Tahir TURGUT Evaluation of Current Cadastre Bases in view of Data Standards: Case Study of Trabzon Asst. Prof. Dr. Osman DEMİR
Enver UZER Türkiye İçin Taşınmaz Değerleme Kurumu Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN
Cemre YILMAZ Konumsal Web Servislerinin Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Gerçekleştirilmesi Doç. Dr. Çetin CÖMERT
Cemre YILMAZ Developing Spatial Web Services with Free and Open Source Software Assoc. Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Mustafa DİHKAN Karadeniz Kıyısal Sularında AKM Parametresinin Uzaktan Algılanmış Görüntülerle Tespiti Yrd. Doç. Dr. Fevzi KARSLI
Mustafa DİHKAN Detection of TSM Parameter in Coastal Waters of Blacksea with Remotely Sensed Images Asst. Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Yasin KAPLAN Jeosantrik Dik ve Coğrafi Koordinat Dönüşüm Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet KAYA
Nursel ŞAHİN KADASTRONUN EKONOMİYE KATKILARI VE MALİYETİN GERİ KAZANIMI, TRABZON ÖRNEĞİ Doç. Dr. Osman DEMİR
Mustafa ULUKAVAK IGS İstasyon Noktalarının Sabitliğinin Araştırılması: Trab IGS Noktası Örneği Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
Mustafa ULUKAVAK Investigate The Stability of IGS Statıon Points: Case Study For TRAB IGS Station Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
Zeynep YILMAZ UZER KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARINDA HAZİNE ARAZİLERİNDEN YARARLANMA ve SİT ALANLARINA İLİŞKİN UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Doç. Dr. Bayram UZUN
Ali ÖZTÜRK Hava Fotoğraflarının Sensör Yöneltme Modelleri ve Geleneksel Modeller Kullanılarak Yöneltilmesi Yrd.Doç.Dr. Fevzi KARSLI
Ali OZTURK Orientation of Aerial Photographs Using with Sensor Orientation Models and Asist.Prof.Dr. Fevzi KARSLI
Nurdoğan ÖZTÜRK Planlama Sürecinde Uydu Görüntülerinin Kullanımı;Trabzon Kaşüstü Örneği Yrd. Doç. Dr. Fevzi KARSLI
Nurdogan OZTURK Using Satelitte Images in Planning Duration: A Case Study of Kasüstü (Trabzon) Asist.Prof.Dr. Fevzi KARSLI
Muhammet Hanefi FİDAN Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Bina Detaylarının Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fevzi KARSLI
Muhammet Hanefi FIDAN İnfrared Aerial Photographs to Determine Details of the Building Asist. Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Hakan DURMUŞ ARSA DÜZENLEMESİNE ÜÇ BAYUTLU DEĞER ESASLI BİR YAKLAŞIM Doç. Dr. Bayram UZUN
Hakan DURMUŞ BASED APPROACH TO REGULATION FOR THREE – DIMENSIONAL PLOT Assoc. Prof. Dr. Bayram UZUN
Tahsin BOZTOPRAK AArazi Toplulaştırma Çalışmasının Kültürteknik Özelliklerinin Arazi Yönetimi Açısından İrdelenmesi: Kayseri Örneği Doç. Dr. Osman DEMİR
Tahsin BOZTOPRAK Consideration of Culture-technics Features of Land Consolidation Study in terms of Sustainable Land Management: a case study of Kayseri Associate Professor Osman DEMİR
Kemal Güral ÖKSÜZ Arsa Arazi Düzenlemelerine Ait hale Teknik Şartnamelerinin İncelenmesi ve Modellenmesi Doç. Dr. Bayram UZUN
Kemal Güral ÖKSÜZ Model and Examining of Technical Spesification on Land Requlations Assoc. Prof. Dr. Bayram UZUN
Muhammet Emre YILDIRIM Konumsal Veri Altyapıları için Konumsal Portal Geliştirim Çerçevesi Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Muhammet Emre YILDIRIM A FRAMEWORK FOR GEOPORTAL DEVELOPMENT IN Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Çağla Melisa KAYA GİRESUN PAZARSUYU ÖRNEĞİNDE, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ENTEGRASYONU İLE TAŞKIN RİSK HARİTALARININ ÜRETİLMESİ Doç. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Çağla Melisa KAYA PRODUCING OF FLOOD RISK MAPPING FOR PAZARSUYU CREEK, GIRESUN, TURKEY, USING THE INTEGRATION OF REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS Assoc. Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Hayrettin ACAR NOKTA BELİRLEME ALGORİTMALARI İLE OTOMATİK GÖRÜNTÜ Doç.Dr. Fevzi KARSLI
Hayrettin ACAR AUTOMATIC IMAGE MATCHING WITH POINT DETECTION ALGORITHMS Assoc.Prof.Dr. Fevzi KARSLI
Nida Çelik İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YAKLAŞIMI Doç.Dr. Bayram UZUN
Nida Çelik ANALYSIS OF RECOVERY PROCESS IN ZONING PLAN PRACTICES SUBJECT TO ANNULMENT AND APPROACH OF SOLUTION OFFERS Assoc.Prof.Dr. Bayram UZUN
Yaşar Selçuk ERBAŞ DENiZEL ALAN COGRAFi BİLGİ SİSTEMİ İÇİN KADASTRO VERİ MODELİ TASARIMI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç.Dr. Recep NİŞANCI
Yasar Selcuk ERBAS CADASTRAL DATA MODEL DESIGN FOR THE MARINE AREA GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THE TRABZON EXPERIENCE Assoc.Prof.Dr. Recep NISANCI
Volkan YILMAZ Görüntü Kaynaştırma Yöntemlerinde Performans Analizi Doç.Dr. Oğuz GÜNGÖR
Volkan YILMAZ Performance Analysis on Image Fusion Methods Assoc.Prof.Dr. Oguz GUNGOR
Eyüp Sopacı Jeodezik Amaçlı Uyum İyiliği Testleri Uygulanması: Vlbı/Gps Ortak Yerleşkeleri Sıcaklık Verileri Analizi Örneği Yrd.Doç.Dr. Emine Tanır Kayıkçı
Eyüp Sopacı Usıng Of Goodness Of Fıt Tests For Geodetıc Applıcatıons: Case Study On Analysıng Of Temperature Data At Vlbı/Gps Co-Located Sıtes Assist. Prof. Emine Tanır Kayıkçı
Ahmet YEŞİLYURT THE PROBLEMS AND SOLUTION APPROACHES TO SUSTAİNABLE USE OF EXTRACTED OUT OF THE FOREST BOUNDRY AREA Assoc Prof. Dr. Osman DEMİR
Ahmet YEŞİLYUR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMA YÖNELİK YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Doç. Dr. Osman DEMİR
Ayhan YAKAR KENTSEL GELİŞME ALANLARINDA ARAZİ KULLANIMI VE DEĞİŞİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Osman DEMİR
Ayhan YAKAR DETERMINATION OF LAND USE CHANGES IN URBAN DEVELOPMENT AREAS: A CASE STUDY OF TRABZON, TURKEY Assoc Prof. Dr. Osman DEMİR
Ömer ÖZDEMİR Arsa Düzenleme Yönetmeliğinin İrdelenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi Doç. Dr. Bayram UZUN
Ömer ÖZDEMİR ANALYSING THE REGULATION OF LAND READJUSTMENT AND PROPOSING A NEW LAND READJUSTMENT REGULATION Assoc Prof. Dr. Bayram UZUN
Fatma KÖSE TÜRKİYE KADASTROSU SORUNLARININ TESPİTİ VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Osman DEMİR
Fatma KÖSE IDENTIFY PROBLEM OF TURKEY CADASTRE AND DEVELOPMENT OF RESOLUTION APPROACHES Supervisor: Doc. Dr. Osman DEMİR
Berkant KONAKOĞLU JEODEZİK DÖNÜŞÜMLERİN İNCELENMESİ VE YAZILIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Berkant KONAKOĞLU INVESTIGATION OF GEODETIC TRANSFORMATION METHODS AND DEVELOPING THEIR SOFTWARES Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Ziya USTA Arazi Yönetimi Uygulamalarında İmar Haklarının Aktarımı Yöntemi Trabzon Örneği Doç. Dr. Recep NİŞANCI
Ziya USTA Transfer of Development Right Method in Land Management Applications The Trabzon Experience Assoc. Prof. Recep NİŞANCI
Selma ZENGİN KAZANCI KONUMSAL ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI: KARADENİZ BÖLGESİ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK VERİLERİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
Selma ZENGİN KAZANCI A Study on Application of Spatial Interpolation Methods: Case Study on Daily Mean Temperature Data at Black Sea Region Assoc. Prof. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
Tuğba MEMİŞOĞLU AKARSU VADİLERİ BOYUNCA ÇEVRESEL KİRLETİCİLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Tuğba MEMİŞOĞLU ENVIRONMENTAL POLLUTANTS ANALYSIS ALONG THE RIVER VALLEY WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: CASE STUDY OF TRABZON PROVINCE, TURKEY Asst. Assoc. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Şener ELÇİ A STUDY ABOUT CURRENT DEED LAW AND ASSESMENT OF LAND ACQUISITION PROCESS OF FOREIGN NATURAL ENTITIES Assoc. Prof. Bayram UZUN
Şener ELÇİ YÜRÜRLÜKTEKİ TAPU KANUNU İLE YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLK EDİNİMİNE İLİŞKİN SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Bayram UZUN
Onur MAKUL HAVZA YÖNETİMİNE YÖNELİK COĞRAFİ VERİTABANI TASARIMI: TRABZON YOMRA ÖZDİL HAVZASI ÖRNEĞİ Doç. Dr. Osman DEMİR
Onur MAKUL GEOGRAPHICAL DATABASE DESIGN FOR WATERSHED MANAGEMENT: CASE OF TRABZON YOMRA OZDIL WATERSHED Assoc. Prof. Osman DEMİR
FATİH KADI ARAZİ DEĞİŞİMİNİN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDEN OTOMATİK TÜRETİLMESİ DOÇ. DR. FARUK YILDIRIM
Fatih KADI AUTOMATIC DERIVATION OF LAND DISPLACEMENT USING DIGITAL ELEVATION MODELS Assoc. Prof. Faruk YILDIRIM
Merve Özlem MURAT TABİAT VARLIĞI NİTELİKLİ ARAZİ NESNESİ YÖNETİMİNE ESAS KONUMSAL VERİ ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Osman DEMİR
Merve Özlem MURAT QUALIFIED IN THE PRESENCE OF NATURE AS A BASIS FOR DEVELOPMENT OF SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE FOR THE MANAGEMENT OF A LAND OBJECT Prof. Dr. Osman DEMİR
Ekrem SARALIOĞLU PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ARAYÜZ TASARIMI Doç. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Ekrem SARALIOĞLU DESIGNING GRAPHICAL USER INTERFACES FOR REMOTE SENSING APPLICATIONS USING PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE Assoc. Prof. Oğuz GÜNGÖR
Özgür ÇOLAK KADASTRO KONUMSAL VERİLERİNİN VERİ STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: RİZE İLİ YENİLEME ÇALIŞMALARI ÖRNEĞi Prof. Dr. Osman DEMİR
Özgür ÇOLAK EXAMINING DATA STANDARDS OF CADASTRE SPATIAL DATA : RIZE PROVINCE RENOVATION EXPERIENCE Prof. Dr. Osman DEMİR
Zeynep AKBULUT KARADENİZ SAHİL YOLU ÖRNEĞİNDE KARAYOLU HİDROLOJİSİNİN JEO TEKNOLOJİLER DESTEĞİ İLE ANALİZİ Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Zeynep AKBULUT ANALYZING HIGHWAY HYDROLOGY ON BLACK SEA COASTAL HIGHWAY SUPPORTED WITH GEO TECHNOLOGIES Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Yasemin KULEYİN ÜÇ BOYUTLU KAT MÜLKİYETİ KURULUM METODOLOJİSİ Prof. Dr. Bayram UZUN
Yasemin KULEYİN THREE DIMENSIONAL CONDOMINIUM INSTALLATION METHODOLOGY Prof. Dr. Bayram UZUN
Joseph MANGO BULUT CBS TEKNOLOJİSİ İLE TURİZM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI: TANZANYA ÖRNEĞİ Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Joseph MANGO MAP MAKING USING GIS-CLOUD TECHNOLOGY FOR TOURISM INDUSTRY THE Assoc. Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Çiğdem ŞERİFOĞLU İHA TABANLI 3 BOYUTLU NOKTA BULUTLARINDA ZEMİN ÜSTÜ NOKTA FİLTRELEME ALGORİTMALARININ VE SAM ÜRETME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Çiğdem ŞERİFOĞLU COMPARISON OF THE GROUND FILTERING AND DTM GENERATION ALGORITHMS ON UAV-BASED 3D POINT CLOUDS Doç. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Gamze BEDİROĞLU SUÇ OLAYLARINI KONUM ZAMAN İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE İNCELEYEN Prof. Dr. Cemal BIYIK
Gamze BEDİROĞLU DEVELOPING A GIS BASED PREVENTIVE MODEL INVESTIGATING Prof. Dr. Cemal BIYIK
Ayshagul NAJMULDEEN WEB Tabanlı GNSS Değerlendirme Servislerinde Hassas Nokta Konumlama Tekniğinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇAKIR
Ayshagul NAJMULDEEN The Performance of Precise Point Positioning Technique in The Web Based GNSS Asst. Prof. Leyla ÇAKIR
Okan TIRAK KENTSEL GELİŞME ALANLARININ ÇOK YÖNLÜ DÜZENLENMESİNDE İMAR UYGULAMALARI: VAN ÖRNEĞİ Prof. Dr. Cemal BIYIK
Okan TIRAK ZONING IMPLEMENTIONS TOWARDS MULTİ-DIRECTIONAL ARRANGEMENT ON URBAN DEVELOPMENT AREAS: A CASE STUDY OF VAN Prof. Dr. Cemal BIYIK
Emre KARAAĞAÇ MATERIAL DEVELOPMENT FOR INCREASING THE STUDENT SUCCESS IN MAP - LAND REGISTRY CADASTRE PROGRAMME Assoc. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
Hülya YILMAZ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI YÖNETİMİNDE NESNE TABANLI COĞRAFİ VERİ MODELİ TASARIMI
Hülya YILMAZ OBJECT BASED GEOGRAPHICAL DATA MODEL DESIGN IN MANAGEMENT OF IMMOVABLE CULTURAL PROPERTY Assoc. Prof. Yakup Emre ÇORUHLU
Cansu BEŞEL IGS İSTASYONLARI ZENİT TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRESİ ZAMAN SERİLERİNDE TREND VE MEVSİMSEL ETKİ ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
Cansu BEŞEL A TREND AND SEASONAL EFFECT ANALYSIS OF ZENITH TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER TIME SERIES AT IGS STATIONS Assoc. Prof. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
Adem KURTİPEK ÜLKEMİZDE ORMAN ALANLARI İÇİN HARİTA PROJEKSİYONU SEÇİMİ Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
Alpay KORKMAZ IN THE SAMPLE OF KARS, THE USABILITY STUDY OF THE INTEGRATED DISASTER RISK MAPS Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Adem KURTİPEK MAP PROJECTION SELECTION FOR COUNTRY FOREST AREAS Assoc. Prof. Faruk YILDIRIM
BEYZA BİLGİN SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNDEN HIZ KESTİRİMİ: MARMARA BÖLGESİ 5 TUSAGA-AKTİF NOKTASI Prof. Dr. Ertan GÖKALP
HAZEL YILDIRIM TÜRKİYEDE TAŞKIN HARİTALARININ BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI PROF. DR. OĞUZ GÜNGÖR
HAZEL YILDIRIM FLOOD MANAGEMENT IN TURKEY: COMPARISON WITH MAJOR EUROPEAN COUNTRIES PROF. DR. OĞUZ GÜNGÖR
Emirhan ÖZDEMİR PARSEL KESİŞİMLERİNDE GEOMETRİK ALGORİTMALARIN İNCELENMESİ Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
Emirhan ÖZDEMİR INVESTIGATION OF GEOMETRIC ALGORITHMS IN PARSEL INTERSECTION Associate Professor Faruk YILDIRIM
YASİN GERÇEK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN CBS İLE EN UYGUN YER TAYİNİ: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
YASİN GERÇEK OPTIMAL LOCATION ANALYSIS OF SOLAR ENERGY PLANTS WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS: CASE STUDY OF MALATYA Associate Professor Hüsniye Ebru ÇOLAK
Kaan SAKA JEOİD YÜKSEKLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE KONUMSAL ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TRABZON GÜMÜŞHANE İLLERİ ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Nazan YILMAZ
Kaan SAKA THE COMPARISON OF DIFFERENT POSITIONAL INTERPOLITION METHODS: APPLICATION AREA: TRABZON VE GUMUSHANE PROVINCES Asst. Prof. Nazan YILMAZ
Tolga ODABAŞ HAVA LiDAR VERİLERİNDEN REZERVUAR ALANININ OTOMATİK ÇIKARIMI: KESTEL BARAJI ÖRNEĞİ Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Tolga ODABAŞ AUTOMATIC REMOVAL OF RESERVOIR FIELD FROM AIRCRAFT LIDAR DATA: EXAMPLE OF KESTEL DAM Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Fatih TERZİ BÜTÜNLEŞİK KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN SERVİS TABANLI BİR KARAR DESTEK PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
Fatih TERZİ DEVELOPING A SERVICE-BASED DECISION SUPPORT PLATFORM FOR INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEMS Assoc. Prof. Volkan YILDIRIM
Seldanur ÇELİK IGS KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNDE TREND VE MEVSİMSELLİK ANALİZİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE İRDELENMESİ Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
Seldanur ÇELİK EXAMINATION OF TREND AND SEASONALITY ANALYSIS BY DIFFERENT METHODS IN IGS COORDINATE TIME SERIES Assoc. Prof. Emine TANIR KAYIKÇI
Hazal URAL TÜRKİYE MEKÂNSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) PROJESİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: GÖRELE İLÇESİ UYGULAMASI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
Hazal URAL A MODEL PROPOSAL FOR TURKEY SPATIAL ADDRESS REGISTRATION SYSTEM (MAKS) : APPLICATION OF GORELE DISTRICT Assoc. Prof. Volkan YILDIRIM
Çağrı ERDEN KADASTRO YENİLEME TEKNİĞİ, UYGULAMA YÖNTEMLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Öğr. Üyesi Okan YILDIZ
Çağrı ERDEN CADASTRO RENEWAL TECHNIQUE, APPLICATION METHODS, COMPARATIVE PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS Associate Professor Okan YILDIZ
Nilüfer DEMİRSOY TRABZON MAREOGRAF İSTASYONU ÇEVRESİNDE YER KABUĞU HAREKETLERİNİN JEODEZİK AÇIDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Nazan YILMAZ
Emre KARAAĞAÇ HARİTA TAPU KADASTRO PROGRAMINDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAYA YÖNELİK MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
Alpay KORKMAZ KARS İLİ ÖRNEĞİNDE BÜTÜNLEŞİK AFET RİSK HARİTALARININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Ertan GÖKALP
MURAT BAŞEĞMEZ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EN UYGUN OKUL YERLERİNİN BELİRLENMESİ: UŞAK İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
MURAT BAŞEĞMEZ DETERMINATION OF THE MOST SUITABLE SCHOOL SİTES BY USING MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING METHODS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: CASE STUDY OF CENTRAL DISTRICT OF UŞAK, TURKEY Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
AHMET YAVUZDOĞAN EGE DENİZİNDE BAĞIL DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN KAPULAFONKSİYONLARI İLE İNCELENMESİ DOÇ. DR. EMİNE TANIR KAYIKÇI
AHMET YAVUZDOĞAN INVESTIGATION OF RELATIVE SEA LEVEL CHANGES IN THE AEGEAN SEA BY COPULA FUNCTIONS Assoc. Prof. Emine TANIR KAYIKÇI
UĞUR ALKAN KARAYOLLARI KAMULAŞTIRMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Bayram UZUN
UĞUR ALKAN CAME- ACROSS PROBLEMS AND SOLUTION APPROACHES IN EXPROPRIATION OF HIGHWAYS Prof. Dr. Bayram UZUN
MELİH ERSAL KONUMSAL VERİLERİN AÇIK VERİ OLARAK SUNULMASININ GETİRİLERİNİN BELİRLENMESİ: ÇED PROJELERİ ÖRNEĞİ Prof. Dr. Çetin CÖMERT
MELİH ERSAL DEFINING THE BENEFITS OF PRESENTING POSITIONAL DATA AS OPEN DATA: THE CASE OF EIA PROJECTS Prof. Dr. Çetin CÖMERT
MELTEM ARAZ YILMAZ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GELEVERA DERESİ TAŞKIN TEHLİKE ALANLARININ BELİRLENMESİ Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
MELTEM ARAZ YILMAZ DETERMINATION OF FLOOD HAZARD AREAS OF GELEVERA CREEK BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TECHNOLOGIES Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
İSRA AKYAZI KONUMSAL VERİLERİN BAĞLANTILI VERİ OLARAK YAYINLANMASI VE SORGULANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLTEN KARA
İSRA AKYAZI PUBLISHING AND QUERING SPATIAL DATA AS LINKED DATA: TRABZON CASE Associate Professor Gülten KARA
DEMET BAKAN KARAYOLLARI KAMULAŞTIRMASINDA DEĞERLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ PROF. DR. BAYRAM UZUN
DEMET BAKAN INVESTION OF VALUATION PROCESS IN EXPROPRIATION OF HIGHWAYS PROF. DR. BAYRAM UZUN
AHSEN BAYRAKTAR COMPARING THE VALUATION FACTORS TAKEN IN ACCOUNT BY BANKS IN TURKEY AND OFFERING A COMMON REPORT FORMAT PROF. DR. BAYRAM UZUN
BÜLENT VOLKAN YAZICI DAIMI YANSITICI InSAR (PSInSAR) TEKNIGI ILE HEYELANLARIN TESPIT EDILMESI VE IZLENMESI DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA TUNÇ GÖRMÜŞ
BÜLENT VOLKAN YAZICI DETECTION AND MONITORING OF LANDSLIDES WITH PERSISTANT SCATTERER InSAR (PSInSAR) TECHNIQUE DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA TUNÇ GÖRMÜŞ
ELİF MUŞ LiDAR VERİLERİ KULLANILARAK ENERJİ NAKİL HATLARININ ve HATLARA RİSK OLUŞTURAN YÜKSEK OBJE KONUMLARININ OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DİHKAN
ELİF MUŞ AUTOMATIC DETECTION OF POWER TRANSMISSION LINES AND RISK HIGH OBJECT LOCATIONS USING LiDAR DATA DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DİHKAN
HÜLYA TUNA ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELİ ÜRETİMİ: TURHAL (TOKAT) ÖRNEĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DİHKAN
ZUHAL BAYRAKTAR ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZLERİ İÇİN KONUMSAL VERİ STANDARTLARINA UYGUN BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI: TRABZON ÖRNEĞİ Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
ZUHAL BAYRAKTAR INFORMATION SYSTEM DESIGN IN ACCORDANCE WITH SPATIAL DATA STANDARDS FOR INFRASTRUCTURE COORDINATION CENTER: CASE STUDY TRABZON PROVINCE Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Hülya TUNA 3D CITY MODELS PRODUCTION: A CASE STUDY FOR TURHAL (TOKAT) DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DİHKAN
ÖZGÜR AKÇAY MİLLİ PARKLARDA ÖZEL MÜLKİYETE GETİRİLEN KISITLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: NENE HATUN TARİHİ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
ÖZGÜR AKÇAY A SOLUTION PROPOSAL FOR LIMITATION OF PERSONAL PROPERTY IN NATIONAL PARKS: A NENE HATUN HISTORY NATIONAL PARK EXAMPLE Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
ALTAN TEPEGÖZ FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜÇ BOYUTLU GEMİ MODELLEME ve PROJE VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA Prof. Dr. Fevzi KARSLI
ALTAN TEPEGÖZ PHOTOGRAPHIC METHOD AND COMPARISON WITH THREE DIMENSIONAL SHIP MODELING AND PROJECT INFORMATION Prof. Dr. Fevzi KARSLI
ÖZLEM KARATAŞ KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA VE TAŞINMAZ BEDEL TESPİT KOMİSYONLARINDA HARİTA MÜHENDİSİ İHTİYACININ İNCELENMESİ PROF. DR. BAYRAM UZUN
ÖZLEM KARATAŞ IN EXPROPRIATION CASES AND VALUATION COMMISSIONS EXAMINATION OF THE NEED FOR SURVEY ENGINEERS PROF. DR. BAYRAM UZUN
AHSEN BAYRAKTAR TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNDE BANKALARIN GÖZETTİĞİ DEĞERLEME FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ORTAK BİR RAPOR FORMATI ÖNERİSİ PROF. DR. BAYRAM UZUN
SELİN ATAMAN MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) PROJESİNİN İRDELENMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ Dr. Öğretim Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
SELİN ATAMAN EXAMINATION OF SPATIAL ADDRESS REGISTRATION SYSTEM PROJECT (SARS): EXAMPLE OF ORDU PROVINCE Dr. Öğretim Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
Burak TOKDEMIR HAREKETLI OBJELERI VIDEO GÖRÜNTÜLERI ILE ÜÇ BOYUTLU BELIRLEME Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Burak TOKDEMIR THREE-DIMENSIONAL DETECTION OF MOVING OBJECTS ON VIDEO IMAGES Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Mehmet Alper ÖZCAN YAPAY ÇIĞ MAKİNELERİNİN CBS İLE YER SEÇİMİNİN YAPILMASI: PALANDÖKEN ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN
Mehmet Alper ÖZCAN THE LOCATION SELECTION OF ARTIFICIAL AVALANCHE MACHINES WITH GIS: A CASE STUDY PALANDÖKEN DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DİHKAN
Yıldıray OFLUOĞLU DİJİTAL GÖRÜNTÜ EŞLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN ARAZİ MODELİNİN VEKTÖR HARİTADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Yıldıray OFLUOĞLU INVESTIGATION OF THE USAGE OF DIGITAL TERRAIN MODEL CREATED BY DIGITAL IMAGE MATCHING METHOD IN VECTOR MAPS Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Oğuzhan KINALI TARİHİ YAPI CEPHE DOKUSUNUN FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN NOKTA BULUTLARI ÜZERİNDEN OTOMATİK TESPİT EDİLMESİ Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Pınar KAZAZ TÜRKİYE AÇIK VERİ GİRİŞİMİ İÇİN KONUMSAL VERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖNERİLER GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Pınar KAZAZ DEVELOPING PROPOSALS FROM A SPATIAL DATA PERSPECTIVE FOR THE TURKISH OPEN DATA INITIATIVE Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Berna ERGİNÖZ LOKASYON TABANLI KASİS UYARICI UYGULAMA Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Şeyma AKÇA DERİN ÖĞRENME İLE HARRAN OVASI TOPRAK TUZLULUĞUNUN TESPİTİ Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Bura Adem ATASOY ISO 55001 STANDARDI KAPSAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEKLİ VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Prof. Dr. Bayram UZUN
Bura Adem ATASOY DESIGN OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS SUPPORTED ASSET MANAGEMENT SYSTEM WITH IN THE CONTEXT OF THE ISO 55001 STANDARD Prof. Dr. Bayram UZUN
Mehmet Özgür ÇELİK KORUNAN ALAN YÖNETİMİ İÇİN NESNE TABANLI COĞRAFİ VERİ MODELİ GELİŞTİRİLMESİ: GÖKSU DELTASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
Mehmet Özgür ÇELİK DEVELOPMENT OF OBJECT-BASED GEOGRAPHICAL DATA MODEL FOR PROTECTED AREA MANAGEMENT: GOKSU DELTA SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION ZONE Assoc. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU
Oğuzhan KINALI AUTOMATIC DETECTION OF THE HISTORICAL FACADE TEXTURE THROUGH POINT CLOUDS PRODUCED BY DIFFERENT METHODS Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Merve OCAK DETERMİNATİON OF LOCAL JEOİD MODELLİNG USİNG GNSS/LEVELLİNG DATA BY VARİOUS İNTERPOLATİON AND ARTİFİCAL İNTELLİGENCE METHODS Assist. Prof. Dr. Leyla ÇAKIR
Merve OCAK GNSS/NİVELMAN ÖLÇÜLERİ İLE YEREL JEOİD MODELLEMEDE ÇEŞİTLİ ENTERPOLASYON VE YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi Leryla ÇAKIR
Nihal GENÇ KONUT TAŞINMAZLARININ DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN COĞRAFİ AĞIRLIKLANDIRILMIŞ REGRESYON ANALİZİ İLE CBS TABANLI İRDELENMESİ Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Nihal GENÇ GIS-BASED EXAMINATION OF FACTORS AFFECTING RESIDENTIAL REAL ESTATE WITH GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION ANALYSIS Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Abdurrahman AKDEMİR TKGM NİN 2023 STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE GÜNCELLEME KADASTROSUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Okan YILDIZ
Alper Tunga AKIN GÖRME ENGELLİLER İÇİN BİR ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Çetin CÖMERT
HURİYE AKÇAN İLGİ ÇEKİCİ NOKTA VERİLERİNİN BAĞLANTILI VERİ OLARAK YAYINLANMASI VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
Abdurrahman AKDEMİR EVALUATİON OF EFFİCİENCY OF THE CADASTRAL UPDATİNG WİTHİN THE FRAMEWORK OF GDLRC s 2023 STRATEGY Assoc. Prof. Okan YILDIZ
HURİYE AKÇAN PUBLISHING AND VISUALIZATION OF POINTS OF INTEREST DATA AS LINKED DATA Assistant Prof. Gülten KARA
BEYZA BİLGİN VELOCITY ESTIMATION FROM PERMANENT GPS STATIONS COORDINATE TIME SERIES: 5 TUSAGA-ACTIVE STATIONS IN MARMARA REGION Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Eda ADANUR Productıon Of Carbon Emıssıon Map Of Turkey Usıng The Value-By-Alpha Mappıng Method Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Şeyma AKÇA DETECTION OF HARRAN PLAIN SOIL SALINITY WITH DEEP LEARNING Prof. Dr. Oguz GUNGOR
Eda ADANUR ALFA-DEĞER HARİTALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK TÜRKİYE KARBON SALINIM HARİTASININ OLUŞTURULMASI Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Alper Tunga AKIN DEVELOPMENT OF AN AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR VISUALLY IMPAIRED Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Berna ERGİNÖZ LOCATION BASED SPEED BREAKER APPLICATION Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Nilüfer DEMİRSOY GEODETIC INVESTIGATION OF EARTH CRUST MOVEMENTS AROUND TRABZON MAREOGRAPH STATION Doç. Dr. Nazan YILMAZ
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Ahmet KAYA ELİPSOİDİN KÜREYE KONFORM TASFİRİ YOLUYLA JEODEZİK TEMEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ
Aslan DİLAVER BÜYÜK NİRENGİ AĞLARINDA KATSAYILAR MATRİSİNİN NOKTA DUYARLIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ
Talat ARIK TÜRKİYE'DE MEVCUT GRAVİTE ANOMALİLERİNİN SIKLAŞTIRILMASI İÇİN YÖNTEM VE MODEL SEÇİMİ Doç. Dr.Onur GÜRKAN
Hüseyin İNCE BAROMETRİK YÜKSEKLİK TAYİNİNDE HASSASİYET ARAŞTIRILMASI Doç.Dr. Türkay TÜDEŞ
Kemal ŞEN KOMPANSATÖRLÜ NİVOLARA SICAKLIK DEĞİŞİMİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Veysel ATASOY ÜÇ BOYUTLU JEODEZİK AĞLARDA YERKABUĞU HAREKETLERİNİN İRDELENMESİ Doç. Dr. Ergün ÖZTÜRK
Mualla ÜNVER DÜŞEY YÖNDEKİ YERKABUĞU DEFORMASYONLARININ KİNEMATİK MODEL İLE BELİRLENMESİ Prof.Dr.Ergün ÖZTÜRK
Haluk KONAK YÜZEY AĞLARININ OPTİMİZASYONU Prof.Dr. Ergun ÖZTÜRK
Bayram UZUN ÇEVRE YOLU – MÜLKİYET İLİŞKİLERİNİN İMAR HAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE ARAZİ DÜZENLEMESİ YAKLAŞIMIYLA BİR MODEL ÖNERİSİ Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ
Yusuf AŞIK BARAJ KRETİ ÜZERİNDEKİ NOKTALARIN YATAY HAREKETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR ELEKTRONİK ÖLÇÜ ALETİ TASARIMI VE İMALATI Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ
Ayşe YAVUZ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE KADASTRAL SİSTEM ANALİZİ VE TÜRKİYE KADASTRAL SİSTEMİNİN UYUM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Cemal BIYIK
Faik Ahmet SESLİ TÜRKİYE’DE KIYI-MÜLKİYET İLİŞKİLERİNİN İRDELENMESİ: TRABZON SAHİL GEÇİŞ YOLU ÖRNEĞİ Prof. Dr. Nihat AKYOL
Y. Müh. Feyza AKYÜZ TÜRKİYE TEMEL NİRENGİ AĞININ DENGELENMESİNDE LAMBERT PROJEKSİYONUNUN SONUÇ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ
Celalettin KARAALİ TÜRKİYENİN BİR BÖLGESİ İÇİN ASTROJEODEZİK JEOİD BELİRLEME Doç. Dr. Onur GÜRKAN
Cemal BIYIK DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KADASTRO ÇALIŞMALARININ ORGANİZASYONU Doç. Dr. Türkay TÜDEŞ
Engin KOCAMAN YERSEL FOTOGRAMETRİDE NORMAL DURUMDA YER KONTROL NOKTALARININ DAĞILIŞININ İNCELENMESİ Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Sebahattim BEKTAŞ YERKABUĞU HAREKETLERİNİN ÜÇ BOYUTLU GEOMETRİK MODELLE ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. Ergün ÖZTÜRK
Ertan GÖKALP GPS ÖLÇME SÜRESİNİ KISALTMA AMAÇLI YÖNTEM GELİŞTİRME Prof. Dr. Gürol BANGER
Çetin CÖMERT ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI İÇİN VERİ DEĞİŞİM STANDARDININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Gürol BANGER
Eminur AYHAN DÖNEL YÜZEYLERİN YAKIN RESİM FOTOGRAMETRİSİ YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ
Osman DEMİR ORTOGONAL YÖNTEMLE ŞEHİR KADASTROSU YAPILAN YERLERDE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TEMEL ALTLIĞININ OLUŞTURULMASI (TRABZON ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Cemal BIYIK
Kemal ÇELİK KONUMSAL KENT BİLGİ SİSTEMLERİNE GEÇİŞTE YEREL YÖNETİMLERDE YENİDEN YAPILANMA İHTİYAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Selçuk REİS ÇEVRESEL PLANLAMALARA ALTLIK BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: TRABZON İL BİLGİ SİSTEMİ (TİBİS) MODELİ Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Mehmet ALKAN TAPU VE KADASTRO VERİLERİNE YÖNELİK ZAMANSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI Doç. Dr. Çetin CÖMERT
Abdurrahman GEYMEN YEREL YÖNETİMLER İÇİN KONUMSAL TABANLI İŞLEVLERE YÖNELİK DEVİNGEN YAPILI PROTOTİP BİR KENT BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Abdurrahman GEYMEN DEVELOPING A PROTOTYPE DYNAMIC-STRUCTURED URBAN INFORMATION SYSTEM SOFTWARE DIRECTED TO SPATIAL BASED ACTIVITIES FOR LOCAL GOVERNMENTS Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Kemal YURT Geometrik ve Gravimetrik Metodlarla Lokal Jeoid Belirleme ve Modelleme: Trabzon İli Örneği Doç. Dr. Ertan GÖKALP
Kemal YURT Local Geoid Determination and Modeling by Geometric and Gravimetric Methods: Case Study for Trabzon Municipilaty Ass. Prof. Dr. Ertan GOKALP
Recep NİŞANCI Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Recep NİŞANCI The Production of Pixel Based Urban Land Value Maps with Nominal Valuation Method Using GIS Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Halil AKINCI Konumsal Veri Altyapılarının Web Servisleri ile Gerçekleştirilmesi: Mevcut Durum Analizi ve Gelecek Yönelimlerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Çetin CÖMERT
Halil AKINCI Implementation of Spatial Data Infrastructures with Web Services: Analyzing the Current Status and Determining the Future Directions Assoc.Prof.Dr. Cetin COMERT
Mehmet ALKAN Tapu Ve Kadastro Verilerine Yönelik Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı Doç. Dr. Çetin CÖMERT
Mehmet ALKAN The Design Of A Temporal Geographic Information System For Deed And Cadastre Data Assos.Prof.Dr. Cetin COMERT
Faik Ahmet SESLİ Türkiye’de Kıyı-Mülkiyet İlişkilerinin İrdelenmesi: Trabzon Sahil Geçiş Yolu Örneği Prof. Dr. Nihat AKYOL
Faik Ahmet SESLI Investıgatıng Of Relatıons Between Coast And Land Ownershıp In Turkey: A Case Study Highway Of Trabzon Shore Transıtıon Prof. Nihat AKYOL
Kamil KARATAS Urban Technical Infrastructure Facilities, Cadastre and the Organization of Its Applications in Turkey Prof. Dr. Cemal BIYIK
Mehmet ÇETE Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Mehmet ÇETE An Approach for Turkısh Land Administration System Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU
Arif Çağdaş AYDINOĞLU Türkiye İçin Coğrafi Veri Değişim Modelinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Arif Cagdas AYDINOGLU Developing Geographic Data Exchange Model for Turkey Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU
Volkan YILDIRIM Doğalgaz İletim Hatlarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Raster Tabanlı Bir Dinamik Modelin Geliştirilmesi Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Volkan YILDIRIM Development of a Raster Based Dynamic Model with Geographical Information System for the Determination of Natural Gas Transmission Pipelines Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Fatih DÖNER Türk Kadastro Sistemi İçin Üç Boyutlu Yaklaşım Prof. Dr. Cemal BIYIK
Fatih DÖNER A 3D Approach for Turkish Cadastral System Prof. Dr. Cemal BIYIK
Hüsniye Ebru ÇOLAK Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Kanser Vakalarının Konumsal Analizleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Hüsniye Ebru ÇOLAK Spatial analysis of cancer cases by Geographical Information Systems in the Eastern Black Sea Region of Turkey Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Halilibrahim İNAN Arazi İdare Sisteminin Tarım Bileşeni Olarak Konumsal Veri Modeli Geliştirilmesi Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Halilibrahim İNAN Developing Spatial Data Model as Agricultural Component of Land Administration System Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Hasan Tahsin BOSTANCI TAPU KADASTRO WEB SERVİSLERİ ÖRNEĞİNDE, SERVİS YÖNELİMLİ ANALİZ VE TASARIM METODOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Çetin CÖMERT
Hasan Tahsin BOSTANCI Developing A Service Oriented Analysis And Design Methodology In The Example Of Cadastral Web Services Associate Professor Çetin CÖMERT
Nazan YILMAZ Türkiye İçin Farklı Yöntem ve Verilerle Belirlenen Jeoidlerin Karşılaştırılması Prof.Dr. Celalettin KARAALİ
Nazan YILMAZ Comparison of the Geoids Determined with Different Methods anda Data for Turkey Prof.Dr. Celalettin KARAALİ
Özlem Akar Integrating Multiple Texture Methods With Random Forest Classification Algorithm To Classify Spectrally Smillar Agricultural Crops Assoc.Prof. Oğuz Güngör
Gülten KARA ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPILARINDA SEMANTİK VERİ TANIMLAMA ÇATISI Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Okan YILDIZ STRUCTURE OF TURKİSH CADASTRE AND NEW APPROACH FOR MULTİ PURPOSE CADASTRE Prof. Dr. Cemal BIYIK
Gülten KARA FRAMEWORK OF SEMANTIC DATA DEFINITION IN NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Okan YILDIZ Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durumu ve Çok Amaçlı Kadastroya Yönelik Yeni Yaklaşımlar Prof Dr. Cemal BIYIK
Ali Erdem ÖZÇELİK ÖZEL TARIM ÜRÜNÜ ARAZİLERİNE YÖNELİK KONUMSAL VERİ MODELİ GELİŞTİRİLMESİ: ÇAY TARIMI ÖRNEĞİ Doç. Dr. Recep NİŞANCI
Ali Erdem ÖZÇELİK DEVELOPING SPATIAL DATA MODEL FOR SPECIALITY AGRICULTURAL CROP LANDS: CASE STUDY ON TEA AGRICULTURE Associate Professor Recep NİŞANCI
Volkan BAŞER Kıyı ve Denizel Alanlarda Arazi Yönetimine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları Prof. Dr. Cemal BIYIK
Volkan BAŞER Land Management Problems of Coastal and Marine Areas and Solution Approaches Prof. Dr. Cemal BIYIK
Alper AKAR Mera ve Yayla Alanlarındaki Değişimin Tespiti ve Yeni Bir Mera Yönetim Modeli Yaklaşımı: Trabzon İli Akçaabat İlçesi Örneği Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Alper AKAR Change Detection for Rangeland and Plateau Areas, and A New Approach to Rangeland Management Model: A Case Study in the District of Akçaabat, Trabzon Prof. Dr. Ertan GÖKALP
Yakup Emre ÇORUHLU VAKIF TAŞINMAZLARIN KORUNMA VE GELİŞTİRİLMESİNDE YÖNETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Doç. Dr. Osman DEMİR
Yakup Emre ÇORUHLU MANAGEMENT PROBLEMS AND SOLUTION APPROACHES ON PROTECTION AND DEVELOPMENT OF FOUNDATION PROPERTIES Assoc. Prof. Osman DEMİR
Deniztan ULUTAŞ KONUMSAL VERİ ALTYAPILARINDA SEMANTİK WEB SERVİSİ KOMPOZİSYONU İÇİN BİR MİMARİ Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Deniztan ULUTAŞ An Architecture For Semantic Web Services Composition In Spatial Data Infrastructures Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Mustafa ULUKAVAK Ekvatoral ve Orta Kuşak Depremleri ile İyonosferik Tec Anomalileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
Mustafa ULUKAVAK Investigation of The Relationship Between Equatorial and Mid Latitude Earthquakes With Ionospheric Tec Anomalies Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA
Volkan YILMAZ TEMEL ORMAN MEŞCERE PARAMETRELERİNİN İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN TAHMİNİ Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Volkan YILMAZ ESTIMATING BASIC FOREST STAND PARAMETERS FROM UAS IMAGES Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Çağla Melisa KAYA AKIM GÖZLEM İSTASYONU BULUNMAYAN TAŞKIN HAVZALARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN TAŞKIN RİSKİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: RİZE, GÜNEYSU ÖRNEĞİ Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Çağla Melisa KAYA DETERMINING THE EFFECT OF CHANGES ON FLOOD RISK IN FLOOD BASINS HAVING NO GAUEGD STATIONS; CASE STUDY RIZE, GÜNEYSU Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR
Berkant KONAKOĞLU BETON BARAJLARDA DEFORMASYONLARIN STATİK, KİNEMATİK VE DİNAMİK MODELLER İLE BELİRLENMESİ: ARTVİN DERİNER BARAJI ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR
Hayrettin ACAR BİNA ÇATI NOKTALARININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLERDEN ÜRETİLEN 3B NOKTA BULUTU VERİLERİ İLE OTOMATİK TESPİT EDİLMESİ VE GERÇEK ORTOFOTO ÜRETİMİ Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Hayrettin ACAR AUTOMATIC DETECTION OF BUILDING ROOF POINTS WITH THE 3D POINT CLOUD DATA PRODUCED FROM HIGH RESOLUTIONS IMAGES AND TRUE ORTHOPHOTO GENERATION Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Sibel Canaz SEVGEN LiDAR VERİLERİNDEN BİNA ÇATI DÜZLEMİ OTOMATİK ÇIKARIM MODELİ GELİŞTİRME Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Sibel Canaz SEVGEN DEVELOPMENT of a MODEL for AUTOMATIC EXTRACTION of BUILDING ROOF PLANE from LiDAR DATA Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Nida ÇELİK ŞİMŞEK KAT MÜLKİYETİNE KONU TAŞINMAZLARIN YÖNETİMİNDE ÜÇ BOYUTLU MODEL TABANLI YAKLAŞIM Prof. Dr. Bayram UZUN
Nida ÇELİK ŞİMŞEK THREE DIMENSIONAL MODEL BASED APPROACH IN THE MANAGEMENT OF REAL PROPERTIES SUBJECTED TO CONDOMINIUM OWNERSHIP Prof. Dr. Bayram UZUN
Berkant KONAKOĞLU DETERMINATION OF DEFORMATIONS IN CONCRETE DAMS WITH STATIC, KINEMATIC AND DYNAMIC MODELS: A CASE STUDY ARTVİN DERİNER DAM Assist. Prof. Dr. Leyla ÇAKIR
Oğuzhan KAHYA TÜRKİYE ULUSAL UÇUŞ ROTALARI İÇİN JEODEZİK YÖNTEMLERLE EN KISA GÜZERGAH ANALİZİ Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
Oğuzhan KAHYA THE SHORTEST ROUTE ANALYSIS WITH GEODESIC METHODS FOR TURKEY S NATIONAL FLIGHT ROUTES Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
Ekrem SARALIOĞLU DERİN ÖĞRENME İÇİN KİTLE KAYNAK TABANLI ETİKETLİ VERİ ÜRETİMİ VE ÇOK BANTLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA İÇİN BİR 3D-2D CNN MODELİ PROF. DR. OĞUZ GÜNGÖR
Ekrem SARALIOĞLU CROWDSOURCING BASED LABELED DATA GENERATION FOR DEEP LEARNING AND A 3D-2D CNN MODEL FOR MULTISPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION PROF. DR. OĞUZ GÜNGÖR
Çiğdem Şerifoğlu Yılmaz ORTAK YAŞAM ARAMA ALGORİTMASI TABANLI METASEZGİSEL PAN-KESKİNLEŞTİRME PROF. DR. OĞUZ GÜNGÖR
Çiğdem Şerifoğlu Yılmaz METAHEURISTIC PANSHARPENING BASED ON SYMBIOTIC ORGANISMS SEARCH OPTIMIZATION PROF. DR. OĞUZ GÜNGÖR
Tuğba MEMİŞOĞLU KONUMA ÖZGÜ YEŞİL MÜLKİYET HAKLARININ ÇEVRESEL SAKINIM KISITI OLARAK TANIMLANDIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ARAYÜZÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Hüsniye EBRU çolak
Tuğba MEMİŞOĞLU DEVELOPING THE GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM INTERFACE FOR GREEN PROPERTY RIGHT DEFINED AS ENVIRONMENTAL DISPOSAL RESTRICTIONS Doç. Dr. Hüsniye EBRU çolak
Seda Nur MARABAOĞLU YÜKSEK VOLTAJLI İLETİM HATLARININ ARSA DEĞERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL TASARIMI Prof. Dr. Bayram UZUN
Seda Nur MARABAOĞLU A MODEL DESIGN FOR DETERMINING THE EFFECT OF HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES ON RESIDENTIAL LAND VALUE Prof. Dr. Bayram UZUN
Samed ÖZDEMİR SU KÜTLELERİNİN SAYISAL YÜZEY VE ARAZİ MODELLERİNDEN OTOMATİK OLARAK ÇIKARILMASI VE DÜZELTİLMESİ Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Samed ÖZDEMİR AUTOMATIC EXTRACTION AND HYDRO-FLATTENING OF WATER BODIES IN DIGITAL SURFACE AND TERRAIN MODELS Prof. Dr. Fevzi KARSLI
Selma ZENGİN KAZANCI GNSS Meteorology and Tomography Applications to Strengthen Severe Weather Prediction in the Black Sea Region Assoc. Prof. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
AmirAli VALIPOURYEKANI BİR NEHİR SİSTEMİ İÇİN EN UYGUN SU KALİTESİ İZLEME AĞININ TASARIMINI GENETİK ALGORİTMA VE YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRECEK, WEB TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Çetin CÖMERT
AmirAli VALIPOURYEKANI DEVELOPMENT OF A WEB-BASED SOFTWARE FOR REALIZING THE OPTIMAL WATER QUALITY MONITORING NETWORK FOR A RIVER SYSTEM USING GENETIC ALGORITHM AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK Prof. Dr. Çetin CÖMERT
Selma ZENGİN KAZANCI GNSS Meteorolojisi ve Tomografisi Uygulamaları ile Karadeniz Bölgesindeki Ekstrem Hava Olayları Tahmininin Güçlendirilmesi Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI