Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatma Zehra DOĞRU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zafer KÜÇÜK
Anabilim Dalı: İstatistik
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Rastgele Yürüyüş Süreçleri Ve Bazı Uygulamaları
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 17/8/2011
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: t2399
Özet:

      

Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmada kullanılacak olan temel kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde rastgele yürüyüş sürecinin genel tanımı ve bazı uygulamaları ele alınmıştır. Son bölüm ise yapılan çalışmalara ayrılmış olup binomial ve trinomial model uygulamaları yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.

      

      

Anahtar Kelimeler: Rastgele Yürüyüş Süreci, Binomial Model, Trinomial Model, Satın Alma Opsiyonu, Satma Opsiyonu, Hisse Senedi Fiyatı