Ders Adı:Çok Değişkenli İstatistiksel Sonuç Çıkarma
Ders Kodu:IST 7061
Ders İçeriği (Türkçe):Vektör uzayları, rasgele vektörler, çok değişkenli dağılımlar, ortalama vektörü ve kovaryans matrisinin tahmini, ortalama verktörler ve kovaryans matrislerinin karşılaştırılması, MANOVA, Wishart dağılımı, çoklu lineer regresyon modeli, kanonik korelasyon, kovaryan s analizi, önemli bileşenler analizi, faktör analizi, kümeleme ve sınıflandırma analizi, çok değişkenli hipotez testleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Vector spaces, random vectors, multivariate distributions, estimation of mean vector and covariance matrix, inference of mean vector and covariance matrix, MANOVA, Wishart distribution. Multiple linear regression
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3