Ders Adı:Lineer Modeller
Ders Kodu:IST 7051
Ders İçeriği (Türkçe):Temel bilgiler, lineer regresyon denkleminin seçimi, varyans-kovaryans analizi, çoklu lineer regresyon, model paramterelerinin tahmini, güven aralığı, hipotez testi, değişken seçimi, çoklu ilişki problemi, artık analizi.
Ders İçeriği (İngilizce):Basic concepts, selection of the regression model, variance-covariance analysis, multiple linear regression, estimation of model parameters, confidence interval, hypothesis testing, selection of variable, residual analysis.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3