Ders Adı:İstatistiksel Görüntü İşleme
Ders Kodu:IST 7030
Ders İçeriği (Türkçe):Görüntü işlemeye giriş, renk birleşenlerinin kullanımı, renk uzayları, sayısallaştırma ve kesikleştirme işlemleri; Noktasal İşlemler: aritmetik ve ikil işlemler , histogram eşitleme ve değiştirme, yoğunluk dönüşümleri, ayrımlılık iyileştirme; Alansal İşlemler: evirişim ve ilişki kavramları, birinci ve ikinci derece türev, ortanca, ortakça, ve diğer istatistiksel süzgeçler; Konumsal dönüşümler, iç kestirim, ölçekleme, döndürme, öteleme, andıran, derinlik ve çift doğrusal dönüşümler; Katmansal işlemler, aritmetik karesel, oransal, karmaşık ve diğer betimsel istatistik dönüşümler ; Toplamsal dönüşümler, Kosinüs, Fourier, Walsh, Hadamard, Radon, Slant, Dalgacık dönüşümleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to image processing; use of components of color, color space, digitizing and quantization; Point Processes: arithmetic, logical, look up table, histogram equalization, histogram specification, contrast stretching, auto contrast and finally contrast, intensity transformation; Area Processes: convolution and correlation; blur; sharp; derivative, divergent, laplacian in edge detection; median, mode, max, min and other descriptive statistical methods on area process; Geometric Process: inverse mapping, interpolation, scaling, rotating, mirror and translation; affine, projective, bilinear transformation; Frame Process: arithmetic, bitwise, quadratic and other descriptive statistical methods transformation; Integral Transform: one and two dimensional Fourier transform, amplitude, frequency, real and imaginary component; discrete Fourier transform and fast Fourier; Cosine and Slant transform; Walsh and Hadamard transform; Radon and inverse Radon transform; Wavelet transform.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3