Ders Adı:Regresyon Analizi için Bazı Alternatif Teknikler
Ders Kodu:ISTL 7020
Ders İçeriği (Türkçe):Gölge değişkenlerle regresyon analizi. Gölge bağımlı değişkenlerle regresyon;Doğrusal olasılık modeli (DOM), DOM tahmininde karşılaşılan sorunlar, Logit model ve tahmin edilmesi, Probit model ve tahmin edilmesi, Probit model ve logit modelin karşılaştırılması, Tobit model. Lojistik regresyon.
Ders İçeriği (İngilizce):Regression analaysis by shadow variables. Regression analaysis by shadow dependent variables. Linear probability model (LPM), the problems encountered when estimating DOM, Logit model and estimate, Probit model and estimate, comparison of logit model and probit model. Logistics regression.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3