Ders Adı:Constraint Programming
Ders Kodu:ISTL 5051
Ders İçeriği (Türkçe):Ders kapsamında kısıt tatmin problemleri, kısıt yayılımı, geri-izleme ve yerel arama yöntemleri, genel kısıtlar, kısıt tatmin problemleri için işlenebilir yapılar, kısıt dillerin karmaşıklığı, yumuşak kısıtlar, mantıksal kısıt programlama, mevcut programlama dilleri için kısıt yapıları, sonlu alanda kısıt programlama sistemleri, kısıt programlamada yöneylem araştırması yöntemleri ve kısıt temelli planlama ve program hazırlama konular işlenecektir.
Ders İçeriği (İngilizce):This course aims to introduce constraint satisfaction problems, constraint propagation, backtracking and local search methods, tractable structures for constraint satisfaction problems, complexity of constraint languages, soft constraints, constraint logic programming, constraint structures for available languages, finite domain constraint programming systems, operations research methods in constraint programming and constraint-based scheduling and planning topics.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3