Ders Adı:Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Ders Kodu:ISTL 5043
Ders İçeriği (Türkçe):Bir ve iki örneklem problemleri, çok değişkenli normal dağılım, ortalama ve kovaryansın tahmini, ortalama vektörü ve kovaryans matrisinin maksimum likelihood tahmini, temel bileşenler analizi, faktör analizi, sınıflandırma analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi, korelasyon analizi, çok değişkenli regresyon analizi.
Ders İçeriği (İngilizce):One and two sample problems, multivariate normal distribution, estimation of mean and covariance, estimation of likelihood of estimation of mean vector and covariance matrix, principles component analysis, factor analysis, classification analysis, discriminate analysis, cluster analysis, correlation analysis, multiple regression analysis.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3