Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN
Anabilim Dalı İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İstatistik)
Bilim Dalı İstatistiksel Bilgi Sistemleri
Uzmanlık Alanları 1. Haberleşme teknolojileri
  2. Güvenilirlik
3. Programlama
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi
Telefon 0-462-3773709
E-Posta hisahin@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri yok
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8040 Güvenilirlik Sistemlerinin Modellenmesi
2. 8041 Bulanık Güvenilirlik
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5050 Güvenilirlik Analizi
2. 8040 Güvenilirlik Sistemlerinin Modellenmesi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Halil İ. ŞAHİN, ESREL 2001- A Student’s Perspective, IEEE Reliability Society Newsletter, s.9-11, January 2002, vol. 48, No. 1, 2002.
  2. Isbendiyar M. Aliev, Halil İ. Şahin ve Zöhre Kara, Reliable Design of Network Information Systems with Non-Identical Components, ESREL’2001, Torino, Italy, 2001.
  3. İsbendiyar M. Aliev ve Halil İ. ŞAHİN, Analysis of Blockage-Based Failures In Network Information System, II. International Conference on Mathematical Methods in Reliability, University Victor Segalen Bordeaux 2, s 83-86,4-7 June 2000, Bordeaux, France, 2000.
  4.
  5.