Ders Adı:Introduction to Nuclear Energy
Ders Kodu:FIZL 7391
Ders İçeriği (Türkçe):Temel Enerji Kavramları, Nükleer Süreçler, Radyasyon Madde Etkileşmesi, Fisyon, Nötron Zincir Reaksiyonları, Nükleer Isı Enerjisi, Nükleer Enerji Santralleri, Nükleer Reaktör Teorisi, Reaktör Davranışları, Reaktör Emniyeti ve Güvenliği, Radyoaktif Atık Tanzimi, Füzyon Reaktörleri
Ders İçeriği (İngilizce):Fundamental Concepts of Energy, Nuclear Processes, Radiation Interaction with Matter, Fission, Neutron chain Reactions, Nuclear Heat Energy, Nuclear Power Plants, Nuclear Reactor Theory, Reactor Behaviors, Reactor Safety and Security, Radioactive Waste Disposal, Fusion Reactors
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3