Ders Adı:Modern Parçacık Fiziği
Ders Kodu:FIZL 7380
Ders İçeriği (Türkçe):Parçacık Fiziğinin Standart Modeli, Bozunum ve Tesir Kesiti Hesabı, Dirac Denklemi, Parçacık Değiş-Tokuşu Aracılığıyla Etkileşme, Elektron-Pozitron Yokolması, Elektron-Proton Elastik Saçılması, Simetriler ve Kuark Model, Zayıf Etkileşmeler, Nötrinolar ve Nötrino Salınımları, Nötrino-Elektron Saçılması, CP İhlali ve Zayıf Hadronik Etkileşmeler, Elektrozayıf Birleşim, Higgs Bozonu, Standart Model Ötesi
Ders İçeriği (İngilizce):The Standard Model of Particle Physics, Decay Rates And Cross Sections, The Dirac Equation, Interaction By Particle Exchange, Electron-Positron Annihilation, Electron-Proton Elastic Scattering, Symmetries and The Quark Model, The Weak Interaction, The Weak Interactions of Leptons, Neutrinos and Neutrino Oscillations, Neutrinos-Electron Scattering, CP Violation And Weak Hadronic Interactions, Electroweak Unification, The Higgs Boson, The Standard Model And Beyond.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3