Ders Adı:Superconducting Magnetic Mediums
Ders Kodu:FIZL 7301
Ders İçeriği (Türkçe):Süperiletkenliğe giriş, II. Tip süperiletkenlerde manyetizasyon eğrileri, Manyetik durulma, Manyetik çivileme kuvvetinin temelleri ve hesaplamalar, Kritik akım ve manyetik çivileme kuvveti, HTS süperiletkenlerde tuzaklanan manyetik alan, Manyetik kuvvet hesaplamaları, Manyetik stres, Manyetik sertlik ve manyetik enerji, Aktif elektromanyetik ve pasif süperiletken taşıyıcı sistemleri, Manyetik yatak basıncı, Manyetik askılama veya çekme kuvvetleri, Süperiletken mıknatıslar, Sürekli mıknatıs (PM) kullanan manyetik taşıyıcılar, Alan kaynağı olarak külçe süperiletken ve süperiletken tel kullanan manyetik taşıyıcılar, Farklı soğutma şartlarında (ZFC veya FC) süperiletken kaldırma kuvveti karakterizasyonu, Statik ve dinamik manyetik kuvvet sertlik ölçümleri, Manyetik sönümleme, Yanal manyetik sürüklenme kuvveti, Süperiletken ince filmlerde manyetik kaldırma kuvveti, Süperiletken manyetik kuvvet uygulamaları.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to superconductivity, Magnetization curve of a type II superconductor, Magnetic relaxation, Basic relations for the magnetic pinning force and models for its calculation, Critical current and magnetic pinning force, Trapped magnetic fields in HTS, Magnetic forces calculations, Magnetic Stresses, Magnetic stiffness and magnetic energy, Active electromagnetic and passive superconducting bearings, Magnetic bearing pressure, Magnetic suspension or attractive forces, Superconductor magnet, Superconducting bearings using conventional PM (Permanent magnet), Superconducting bearings using Bulk HTS and HTS wire, Characterization of superconducting levitation forces for ZFC and FC regime, Static and dynamic magnetic stiffness measurements, Magnetic damping, Lateral magnetic drag force, Levitation force in superconductor thin films, Applications of Superconducting Magnetic force.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3