Ders Adı:XRF Tekniği Uygulamaları
Ders Kodu:FIZ 7291
Ders İçeriği (Türkçe):X-ışını floresans (XRF) tekniğinin kimya, biyoloji, tıp, arkeoloji, kriminoloji ve materyal bilimi alanındaki uygulamaları, Numunelerin kimyasal analizleri ve kirlilik analizleri için bu tekniğin kullanımı.
Ders İçeriği (İngilizce):Application of X-ray fluorescence (XRF) technique in chemistry, biology, medical, archeology, criminology and material science, Chemical and pollution analysis of sample using this technique.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3