Ders Adı:Süperiletkenlerin Manyetik Alınganlığı
Ders Kodu:FIZ 7251
Ders İçeriği (Türkçe):Temel Deneysel Teknikler ve Kavramlar: Katıların düşük sıcaklık manyetik ve elektriksel ölçümleri için çok amaçlı kriyostat sistemi, süperiletkenlerin düşük sıcaklık AC alınganlığı, homojen olmayan sistemler, karışık durumda denge, AC alan alınganlık ölçüm sistemi, AC indüktif ölçümleri, yüksek hidrostatik basınçta AC alaınganlık ölçümleri, DC manyetizasyon ve akı profili teknikleri, ideal olmayan süperiletkenlerde DC manyetik metodları. Teorik Modeller: II.tip süperiletkenlerde AC kayıpları, süperiletkenlerin gerçek ve sanal alınganlıkları üzerine ilk teoriler, HT süperiletkenlerde manyetik tepki teorisinin detayları, HT süperiletkenlerde taneler arası AC alınganlık için “Eksponansiyel Kritik Durum Modeli”, HT süperiletkenlerde taneler arası AC alınganlık için “Görüntüsel (Phenomenological) Model”, AC alınganlık ölçümlerinden kritik akım yoğunluğunun elde edilişi. Bulk (yığın) ve Tek Kristal Örnekler İçin Manyetik Alınganlık: AC ve DC manyetik alanın değişik bileşimleri için HT süperiletkenlerin manyetik alınganlığı, tersinmezlik çizgisi yakınında lineer olmayan AC alınganlık, yüksek harmonikler, Bazı HT süperiletkenlerde AC tersinmezlik çizgisinin frekans bağımlılığı, homojen olmayan süperiletkenlerin karakterize edilmesi için düşük alan limitinde AC alınganlık, vorteks dinamiği ve AC alınganlık, geleneksel süperiletkenlerde tersinir ve tersinmez manyetizasyon davranışı.
Ders İçeriği (İngilizce):Basic Experimental Techniques and Concepts: Multipurpose crystat for low temperature magnetic and electric measurements of solids, AC susceptibility response of superconductors; cryogenic aspects, investigation of inhomogeneous system and of the equilibrium mixed state, alternating-field susceptometry and magnetic susceptibility of superconductors, AC inductive measurements, AC susceptibility studies of superconducting properties under high hydrostatic pressure, DC magnetization and flux profiles techniques, studies of non-ideal superconductors using DC magnetic methods. Theoretical Models: AC losses in type II superconductors, early theories of real and imaginer part of superconductors, detailed theory of the magnetic response of high temperature superconductors, exponantial critical state model fit for intergranular AC susceptibility of sintered HT superconductors, phenomenological model fit to intragranular AC susceptibility of sintered HT superconductors, critical current density from AC susceptibility data. Magnetic Susceptibility for Bulk and Single Cristal Sample: Responses of HT superconductors to various combinations of AC and DC magnetic fields, non-linear AC susceptibility response near the irreversibility line, higher harmonics, the frequency dependence of the AC irreversibility line of some HT superconductors, utility of AC susceptibility in the low field limit for characterizing inhomogeneous superconductors, vortex dinamics, reversible and irreversible magnetization behavior in conventional superconductors.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3