Ders Adı:Katıların Optik Özellikleri
Ders Kodu:FIZ 7240
Ders İçeriği (Türkçe):Katılarda elektron, plazmon ve fotonlar. Örgü boşlukları, difüzyon ve renk merkezleri, eksitonlar. Fotoiletkenlik, Fotovoltaik etki , Fotoelektrik emisyon. Fotolüminesans, Elektrolüminesans.
Ders İçeriği (İngilizce):Electrons, plasmons and photons in solids. Lattice vacancies, diffusion and color centers. Excitons. Photoconductivity, Photovoltaic effect, Photoelectric emission, Photoluminescence, electroluminescence.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3