Ders Adı:X ve Gama-Işını Spektroskopisinde Dedektörler
Ders Kodu:FIZL 7221
Ders İçeriği (Türkçe):Radyasyon Kaynakları, Radyasyon Etkileşmeleri, Radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri, İyonizasyon odaları, Orantılı sayaçlar ve Geiger-Müller sayıcıları, Sintilasyon dedektörleri ve fotoçoğaltıcı tüpler, Yarıiletken diyot dedektörleri, Germanyum gama ışını dedektörleri, Diğer katıhal dedektörleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Radiation Sources, Radiation interactions, General properties of radiation detectors, Ionization rooms, Proportional counters and Geiger-Müller counters, Sintilation detectors and photoreproducer tubes, Semiconductor diode detectors, Germanium gamma-ray detectors, Other Solidstate detectors
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3