Ders Adı:Kuantum Hesaplama Teorisi
Ders Kodu:FIZL 7193
Ders İçeriği (Türkçe):Temel Kavramlar, Hesaplamanın Devre Modeli, Devre Modelinin Lineer Cebir Formülasyonu, Tersinir Hesaplama, Temel Kuantum Teorisi, Kuantum Durumları, Gözlenebilirler, Ölçümler, Dinamik, Pauli Matrisleri, Graham-Schimidt İşlemi, Kuantum Sistemleri Topluluğu, Dirac Notasyonu, Durum İşlemcisi, Yoğunluk İşlemcisi, Qubitler ve Özellikleri, Bloch Küresi, Kuantum Sistemlerine Örnekler, Klasik ve Kuantum Hesaplama Modelleri, Bell Eşitsizliği, Kısmi İz, Dolanıklılık, Dolanıklığın Ölçümü, Schmidt Ölçümü, Alt Sistemlerin Von Neumann Entropisi, Negatiflik, Durum Saflığı, Kuantum Kapıları ve Devreleri, Tek-Qubit Kapıları, İki-Qubit Kapıları, Üç-Qubit Kapıları, Bir Devrenin Niceliksel Ölçümünün Niteliği, Devre Optimizasyon Kuralları, Hareket Kuralı
Ders İçeriği (İngilizce):Basic Concepts, The Circuit Model of Computation, A Lineer Algebra Formulation of The Circuit Model, Reversible Computation, Fundamental Quantum Theory, Quantum States, Observables, Measuring, Dynamics, Pauli Matrices, Graham-Schmidt Procedure, Assembling Quantum Systems, Dirac Notation, Qubits and its Properties, Bloch Sphere, Examples for The Quantum Systems, Classical and Quantum Computing Models, Bell’s Inequality, Partial Trace, Entanglement, Measures of Entanglement, Schmidt Measure, Von Neumann Entropy of The Subsystem, Negativity, State Purification, Quantum Gates and Circuits, Single-Qubit Gates, Two-Qubit Gates, Three-Qubit Gates, Quantitative Measures of Quality of A Circuits, Circuits Optimization Rules, Moving Rule
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3