Ders Adı:Açısal Momentum ve Dönme Grubu
Ders Kodu:FIZ 7191
Ders İçeriği (Türkçe):Simetri özellikleri ve korunum yasaları Dönme grubunun temsili Küresel harmonikler Açısal momentum işlemcileri ve özfonksiyonları ve özdeğerleri Açısal momentumun çiftlenimleri(2-3-4 ve 5 Açısal momentumlu) Dönmeler Tensörler ve tensor işlemcileri Wigner-Eckart teoremi ve seçim kuralları Matris elemanlarının hesaplanması Açısal momentumda grafiksel yöntemler
Ders İçeriği (İngilizce):Symmetry properties and conservation laws of a system. Representations of the rotation group Spherical harmonics Angular momentum operators, their eigenfunctions and eigenvalues • Angular momentum couplings (2-3-4 and 5 AM’s) Rotations Tensors and Tensor operators Wigner Eckart theorem and selection rules Calculations of matrix elements Graphical methods in Angular momentum
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3