Ders Adı:Optik Uyarmalı Lüminesans
Ders Kodu:FIZL 7183
Ders İçeriği (Türkçe):Lüminesans, Termolüminesans (TL), Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) mekanizmaları ve spektrumları, Lüminesans ölçümleri, Eşdeğer doz ve yıllık doz, Eşdeğer doz ölçümlerinde yöntemler, Çok tablet ve tek tablet kullanımına yönelik ölçüm teknikleri, Örnek hazırlığı, Nem etkisinin incelenmesi, Potasyum tayini, Doz hızı (Yıllık doz) hesapları, Bozunma hızı parametrelerinin hesabı, OSL mekanizmasının çözümüne yönelik işlemler ve OSL şiddeti- sıcaklık bağıntısı, Geriye dönük radyasyon ölçümleri ve dozimetrik çalışmalar, OSL ile sedimentlerin yaş tayini ve uygulamaları, Yaş tayini uygulamalarındaki problemler ve çözümüne yönelik öneriler
Ders İçeriği (İngilizce):Luminescence, Thermoluminescence, The mechanism and spectrum of optical stimulated Luminescence, The measurement of Luminescence Intensity, Equivalent dose (or Paleodose) an annual dose, The techniques of equivalent dose measurement using multiple-aliquot an single-aliquot of samples, Sample preparation, the investigation of the water content, K-determination of the sample, The calculations of the dose-rate (Annual dose) and decay-rate parameters, The process about OSL mechanisms and the dependence of OSL intensity to temperature, Retrospective radiation measurement and dosimetry studies, The applications of dating for sediment samples, The problems of the dating applications an solutions.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3