Ders Adı:Application Of Nuclear Technique
Ders Kodu:FIZ 7182
Ders İçeriği (Türkçe):Radyasyon ve Radyoaktivite, Doğal ve Yapay Radyasyon Kaynakları, Nükleer enerji,Nükleer enerjide elektrik üretimi, Endüstriyel uygulamalar, Tıbbi uygulamalar, Radyasyon teknolojisi ve çevre
Ders İçeriği (İngilizce):Radiation snd Radioactivity, Natural and Artifical radiation sources, Nuclear enrgy, Electric production at nuclear energy, Industrial applications, Medical applications, Radiation technology and environment
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3