Ders Adı:X-Işını Spektroskopisinde Temel Hesaplar
Ders Kodu:FIZ 7163
Ders İçeriği (Türkçe):Kütle Azalma Katsayısının ve Soğurma Düzeltmesi Faktörünün Hesaplanması, Dedektör Verimliği, Sıçrama Oranları, Fluoresans Üretim Tesir Kesitleri, Işımalı ve Işımasız Geçiş İhtimaliyetleri ve Hesaplanması, Coster-Kronik Geçiş Flüoresans Verim ve Auger Verim Değerlerinin Hesaplanması, K, L ve M X-Işını Şiddet Oranlarının Hesaplanması, L ve M Tabakalarına Ait Ortalama Flüoresans ve Auger Verimleri ve Tabi cizgi genişliğinin hesaplanmnası
Ders İçeriği (İngilizce):Determination of mass-absorption coeffient and self-absorption correction factor, Efficiency of detector, Jumb-rations, X-ray production cross-section, Radiation and non-radiation transition probabilities, Determination of flouresance yields in the presence of coster-croning transitions and auger yields, Determination of the K, L and M X-ray emission rate average flouresance yields, Auger yields and Level widths.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3