Ders Adı:Yarıiletkenler Fiziği
Ders Kodu:FIZ 5250
Ders İçeriği (Türkçe):Band yapısı. Saflık durumları. Yarıiletkenler. Elektriksel iletkenlik. Siklotron rezonansı ve Hall etkisi. Yüksek elektrik alan ve termal elektronlar. Gunn etkisi. Optiksel özellikler. Soğurma süreçleri. Lüminesans(ışıldama). Difüzyon. p-n eklemi. Eklem Transitörü. Tunel diyod. Gunn diyodu. Yarıiletken laseri. Birleşik devre ve mikroelektronikler.
Ders İçeriği (İngilizce):Band structure. Impurity states. Semiconductor statistics. Elektrical conductivity. Cyclotron resonance and Hall effect. High elektric field and hot elektrons. The Gunn effect. Optical properties. Absorption processes. Luminescence. Diffus•on. The p-n junction. The junction transistor. The tunnel diode. The Gunn diode. The semiconductor laser. Integrated circuits and microelectronics.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3