Ders Adı:Quantum Electrodynamics
Ders Kodu:FIZ 5130
Ders İçeriği (Türkçe):Kuantum elektrodinamiği (KEDİ) Lagranjiyeni, Ayar dönüşümleri, Foton ve elektronun ilerleticisi, Saçılma matrisi, Wick teoremi, Feynman kuralları, Tesir kesiti, Coulomb ve Compton saçılması, Elektron-pozitron yokolması, Elektron öz¬-enerji ve foton öz-enerji çizimlerinin bir ilmek yaklaşımında hesaplanması, Ward özdeşliği, Regülarizasyon ve renormalizasyon.
Ders İçeriği (İngilizce):Quantum electrodynamics (KEDI) Lagrangian, Gauges conversions, Photon and electron the progress, Scattering matrix, Wick theorem, Feynman rules, Influence cross-section, Coulomb and Compton scattering, Disappearing of Electron and positron, Self-energy electron and photon self-energy drawing the calculation of the loop approach, Ward’s equation, Regularization and Renormalization
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3