Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Tuncay BAYRAM
Anabilim Dalı Fizik
Bilim Dalı Nükleer Fizik
Uzmanlık Alanları 1. Nükleer Fizik
  2. Nükleer Reaksiyonlar
3. Radyasyon Madde Etkileşmesi
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, TRABZON/TÜRKİYE
Telefon 0462 377 3822
E-Posta t.bayram@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://aves.ktu.edu.tr/t.bayram/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1. "Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı, Enerji Teknolojileri, Nükleer Teknoloji", Bilimsel Araştırma Projesi, MEV-2016-094, Yürütücü, Devam Ediyor 2. "Relativistik Ortalama Alan Modeli için Nükleer Etkileşme Parametrelerinin İyileştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 115F291, Yürütücü, 2017. 3. "Erbiyum Çekirdeklerinin Fotonükleer Reaksiyon Ürünlerinin Enerji Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FEF-1901-14-04, Yönetici, 2016.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7192 Basic Concepts In Nuclear Physics-I
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7192 Basic Concepts In Nuclear Physics-I
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Bayram T., Akkoyun S., Uruk S., Dapo H., Dulger F., Boztosun I.,
  2. Bayram T., Akkoyun S., Kara S.O.,
  3. Bayram T., Akkoyun S.,
  4. Bayram T., Yilmaz A.H.,
  5. Bayram T.,