Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Kemal ÖZTÜRK
Anabilim Dalı Fizik
Bilim Dalı Katıhal Fiziği
Uzmanlık Alanları 1. Süperiletkenlik ve Uygulamaları
  2. Katıhal Difüzyon
3. Yarıiletkenler
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 462-3774154
E-Posta kozturk@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/akademisyen.p
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Tübitak 1002 hızlı destek projesi, "Eritme Yöntemiyle (MPMG) Üretilen Külçe (Sm123)1-x(Yb211)x Süperiletken Yapısının, Değişen Yb211 Katkı Oranına Bağlı Olarak Çivileme (Pinning) ve Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin İncelenmesi". "2. Maglev Sistemleri Manyetik Kuvvet Sabitinin Deneysel Olarak Farklı Alan Şartlarında Yüksek Hassaslıkta İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP HDB-11060, Yönetici, 2014 "1. Hts Grubu Bulk Süperiletkenlerin Optimum Manyetik Özelliklerinin Deneysel Ve Sayısal Yöntemlerle Maglev Tren Uygulamaları İçin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 112T090, Yönetici, 2014 "3. (Sm123)1-X(Nd123)X Süperiletkenlerindeki Katkı Miktarının Düşük Sıcaklıklarda Manyetik Kaldırma Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 110T622, Araştırmacı, 2013
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7301 Superconducting Magnetic Mediums
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5080 Electromagnetic Theory-I
2. 7301 Superconducting Magnetic Mediums
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Öztürk K., Dancer C.E.,
  2. Öztürk K., Kabaer M., Abdioglu M. , Patel A., Cansiz A. ,
  3. Öztürk K., Dancer C.E.J., Savaskan B., Aksoy C., Guner B., Badica P., et al.,
  4. Abdioglu M. , Kabaer M., Öztürk K., Erdem O., Celik S.,
  5. Öztürk K., Kabaer M., Abdioglu M.,