Ders Adı:İşletme Performans Yönetimi
Ders Kodu:ENDL 7130
Ders İçeriği (Türkçe):Performans yönetimi, amaç ve kapsamı; performans yönetimi süreci ve performans yönetimi modelleri; performans yönetimi sisteminin kullanım alanları; performans göstergeleri; performans değerlendirme yöntemleri ve performans yönetiminde karşılaşılan başlıca sorunlar; performans değerlendirmede güncel yaklaşımlar; performans yönetiminin uygulanması.
Ders İçeriği (İngilizce):Performance management, purpose and scope; performance management process and performance management models; usage areas of performance management system; performance indicators; performance evaluation methods and the main problems encountered in the management of performance; current approaches in performance evaluation; implementation of performance management.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3