Ders Adı:Dinamik Programlama
Ders Kodu:ENDL 7102
Ders İçeriği (Türkçe):Dinamik programlamada temel kavramlar. Çok aşamalı karar problemleri. Deterministik ve stokastik dinamik programlama modelleri. Dinamik programlama için geliştirilen algoritmalar. Wagner-Within ve Silver-Meal algoritmaları. Dinamik programlamada ileriye doğru ve geriye doğru optimizasyon. Dinamik programlama uygulamaları. En kısa yol, şebeke, stok, kaynak dağıtım ve yatırım problemleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Base concepts in dynamic programming. Multistage decision problems. Deterministic and stochastic dynamic programming models. Developed algorithms for dynamic programming. Wagner-Within and Silver-Meal algorithms. Forward chaining and backward chaining optimizations. Applications of dynamic programming. The shortest path, network, stock, source distribution and investment problems.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3