Ders Adı:Sezgisel Optimizasyon
Ders Kodu:ENDL 5120
Ders İçeriği (Türkçe):Sezgisel Arama nedir ve hangi problemler için kullanılır, Tavlama Benzetimi, Tabu Arama, Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, gelişimi, genel yapısı, tahmin modeli ve optimizasyon aracı olarak kullanılması. Karma Metotlar. Sezgisel Optimizasyon ile elde edilen sonuçların karsılaştırılması ve geçerliliği
Ders İçeriği (İngilizce):What is heuristic optimization and for which problems is it used, Simulated Annealing, Tabu Search, Genetic Algorithms, application areas, ArtificialNeural Networks, development, generalstructure, theuse ofestimation and optimizationtool. Hybrid algorithms. Verification of results obtained by heuristic optimization
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3