Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Elif Selin Durak
Danışman: Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Çok Seviyeli Eviricilerde Anahtarlama Açılarının Optimizasyonu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 11/1/2016
Sayfa Sayısı: 95
Tez No: t2997
Özet:

      

Anahtar Kelimeler: Eviriciler, Seçici Harmonik Eliminasyonu, Optimizasyon, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Genetik Algoritmalar, Çok Seviyeli Evirici